Fysiotherapie bij ernstige reuma in basispakket

reuma-vergoeding-basisverzekering

Fysiotherapie bij ernstige reuma vergoed vanuit basispakket (voorlopig)

De komende vier jaar gaat fysiotherapie voorwaardelijk vergoed worden vanuit het basispakket bij bepaalde vormen van reuma. Op advies van Zorginstituut Nederland heeft de minister Bruno Bruin dit besloten. Het betreft een voorlopige vergoeding, en alleen voor patiënten met een ernstige functiebeperking door bepaalde vormen van reuma.

De fysiotherapie dekking voor reuma vanuit de basisverzekering maakt onderdeel uit van twee grote onderzoeken naar langdurige oefentherapie met mensen met een erngiste vorm van reuma. Het gaat om de vormen reumatische artritis (RA) en axiale spondyloartritis (axiale SpA). Op basis van het onderzoek wordt er besloten of de vergoeding definitief zal worden opgenomen binnen het basispakket.

Voorwaarden vergoeding

Deze voorwaardelijke fysiotherapie vergoeding geldt alleen voor patienten met:

  • RA of Axiale SpA
  • Ernstige functiebeperkingen
  • Personen die aan het onderzoek meedoen

Op de website van ReumaNederland staat exact hoe patienten zich kunnen aanmelden voor het onderzoek. Waarscheinlijk wordt de behandeling vanaf oktober 2019 gedekt vanuit het basispakket.

Reactie ReumeNederland

ReumaNederland is zeer blij met het besluit en zegt dat het een stap in de goede richting is. Echter vindt de belangenorganisatie het wel jammer dat de vergoeding enkel geld voor een zeer beperkte groep. Het liefst wilt de organisatie dat meer reumapatiënten een vergoeding krijgen vanuit de basis zorgverzekering voor fysiotherapie. Deze vergoeding was er vroeger namelijk wel, in 2012 is deze vergoeding voor fysiotherapie uit het basispakket verdwenen.

Vergoeding vanuit aanvullende zorgverzekering

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een vorm van reuma. Deze groep mensen krijgt op het moment alleen een vergoeding voor beweegzorg wanneer er een aanvullende zorgverzekering wordt afgesloten. Alleen de patienten met heup- of knieartrose hebben recht op 12 fysiotherapie behandelingen of oefentherapie vanuit de basisverzekering. Ook ergotherapie wordt vergoedt met maximaal 10 uur per jaar. Deze vergoeding geldt voor patienten die niet goed kunnne omgaan met de gevolgen van hun aandoening.

Medicijnen borstkanker en longkanker in basispakket

kanker-medicijnen-basisverzekering

Medicijnen borstkanker en longkanker in basispakket

Het basispakket van de zorgverzekering wordt uitgebreid met twee geneesmiddelen tegen long- en borstkanker. Na prijsonderhandelingen door minister Bruins zullen deze medicijnen alsnog vergoed worden vanuit de basis zorgverzekering. Aanvakelijk warden deze medicijnen tegen kanker te duur, maar de onderhandelingen waren succesvol. 

De middelen durvalumab en abemaciclib waar ongeveer 2700 patiënten gebruik van maken vallen nu onder de dekking van het basispakket. Durvalumab werkt bij de behandeling van een specifieke vorm van longkanker, abemaciclib wordt ingezet geven bepaalde vormen van borstkanker. Dit is zeer goed nieuws aldus minister Bruins, echter vindt hij de prijsonderhandelingen ’graat in de keel’. Hij is een voorstander om farmaceuten er op aan te dringen meertransparantie te geven over de medicijnprijzen.

Wat dekt de zorgverzekering op vakantie?

zorgverzekering-vakantie

Wat dekt de zorgverzekering op vakantie?

Straks op vakantie? Dan will je natuurlijk wel zeker weten of je goed verzekerd bent. Het is belangrijk om te weten dat de basis verzekering niet alle zorgkosten dekt in het buitenland. Voor consumenten met enkel deze basisverzekering is het in sommige omstandigheden slimmer om te kiezen voor een reisverzekering. Doordat je niet het gehele jaar je zorgverzekering aanpassen, zou je voor advies op maat het beste met je zorgverzekeraar kunnen spreken.

Wat dekt de basisverzekering?

Spoedeisende hulp in het buitenland is gedekt met de basisverzekering. De kosten worden vergoed net zoals de tarieven voor spoedeisende hulp in Nederland. Helaas zijn de kosten in het buitenland vaak hoger dan die in Nederland, en wanneer je hier niet verzekerd voor bent ga je het verschil dus zelf betalen. Het eigen risico zorgverzekering telt tevens voor de kosten die gemaakt worden tijdens je vakantie.

Hoe zit het met vaccinaties?

Ga je een verre reis maken? Dan ga je je wellicht ook laten vaccineren. De verplichte basis zorgverzekering biedt geen vergoeding voor deze vaccinaties. Consumenten met een aanvullende zorgverzekering kunnen wel een vergoeding hier voor ontvangen van hun verzekeraar. Let wel op dat alleen de GGD-vaccinaties vergoedt worden met een aanvullende polis. Nog niet zeker hoe het zit in jouw situatie? Neem contact op met je zorgverzekeraar om je persoonlijk te laten informeren.

Buitenlanddekking met een aanvullende verzekering

Heb jij een aanvullende zorgverzekering afsloten met een buitenlanddekking? Dan worden kosten vergoedt die gemaakt worden tijdens je vakantie. Helaas kun je niet het hele jaar door een aanvullende verzekering toevoegen aan je basispolis. Er zijn wel uitzonderen (zoals FBTO) waar je het hele jaar door een aanvullende buitenlanddekking kunt toevoegen aan je zorgverzekering.

De mogelijkheden van een buitenlanddekking zijn:

  • Europadekking
  • Werelddekking

Zoals je wellicht weet, betaal je geen eigen risico voor zorg vanuit een aanvullende zorgverzekering. Alleen over de kosten die vallen onder de basisverzekering betaal je een gedeelte mee via het eigen risico.