Tandartstarieven 2023

Code A: Verdoving

Wil je weten wat een verdoving bij de tandarts kost? Onderstaand zie je de kosten voor tandarts verdovingen zodat je zonder pijn behandeld kan worden.

OmschrijvingCodeTarief 2022
Oppervlakte verdovingA15€ 8,02
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdovingA10€ 15,43
Behandeling onder algehele narcoseA20kostprijs

Code B: Verdoving d.m.v. een roesje

Benieuwd wat de kosten zijn van verdoving bij de tandarts door middel van een roesje? De prijs hiervan zie je onderstaand.

OmschrijvingCodeTarief 2022
Introductie roesje (lachgassedatie)B10€ 30,86
Toediening roesje (lachgassedatie)B11€ 30,86
Overheadkosten roesje (lachgassedatie)B12€ 38,04

Code C: Consultatie en diagnostiek

Om je gebit in goede conditie te houden is het belangrijk om jaarlijks of 2 keer per jaar naar de tandarts te gaan voor een controle. De prijzen van tandartscontrole is meestal hetzelfde bij elke tandarts. Wist je trouwens dat tandartscontrole voor kinderen gratis is? Bekijk de kosten per handeling hieronder.

OmschrijvingCodeTarief 2022
Diagnostisch onderzoek
Periodieke controleC11€ 23,45
Probleemgericht consultC13€ 23,45
Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
Schriftelijke medische anamneseC22€ 23,45
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplanC28€ 111,10
Studiemodellen t.b.v. behandelplanC29€ 30,86
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaakC65€ 61,72
Toeslagen en diversen
Mondzorg aan huisC80€ 18,52
Voorbereiding behandeling onder algehele narcoseC84€ 49,38
WeekendbehandelingC85€ 23,45
AvondbehandelingC86€ 23,45
NachtbehandelingC87€ 23,45

Code E: Wortelkanaalbehandelingen

Moet je een wortelkanaalbehandeling bij de tandarts ondergaan? De prijzen van wortelkanaalbehandeling verschillen per handeling. Zo kunnen de kosten van een wortelkanaalbehandeling hoger zijn als je een uitgebreider consult hebt. Bekijk de tarieven:

OmschrijvingCodeTarief 2022
Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
Wortelkanaalbehandeling consultE01€ 30,15
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consultE02€ 43,21
Consult na tandheelkundig ongevalE03€ 33,95
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefselE60€ 49,38
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumentenE04€ 49,71
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaalE13€ 111,10
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalenE14€ 160,48
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalenE16€ 209,86
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalenE17€ 259,24
Elektronische lengtebepalingE85€ 15,43
Insluiten calciumhydroxide per element, per zittingE19€ 18,52
Wortelkanaalbehandeling van melkelementE66€ 49,38
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
Verwijderen van kroon of brugE51€ 37,03
Moeilijke wortelkanaalopeningE52€ 30,86
Verwijderen van wortelstiftE53€ 43,21
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaalE54€ 30,86
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaalE55€ 30,86
Voortgezette behandeling met iatrogene schadeE56€ 43,21
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomieE57€ 30,86
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zittingE61€ 86,41
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zittingE62€ 55,55
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaalE63€ 46,29
Afsluiting van open wortelpuntE64€ 49,38
Initiële wortelkanaalbehandeling
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaalE77€ 61,72
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaalE78€ 30,86
Bleken
Inwendig bleken, eerste zittingE90€ 49,38
Inwendig bleken, elke volgende zittingE95€ 18,52
Uitwendig bleken per kaakE97€ 77,15
Behandeling trauma-element
Directe pulpa-overkappingE40€ 30,86
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongevalE42€ 12,34
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongevalE43€ 24,69
Verwijderen spalkE44€ 6,17
Aanbrengen rubberdam
Aanbrengen rubberdamE45€ 12,34
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
Snij-/ hoektandE31€ 123,45
PremolaarE32€ 172,83
MolaarE33€ 222,20
Aanbrengen retrograde vullingE34€ 24,69
Het trekken van een element met re-implantatieE36€ 86,41
KijkoperatieE37€ 74,07
Gebruik operatiemicroscoop
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandelingE86€ 83,33
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandelingE87€ 61,72

Code G: Kaakgewrichtsbehandelingen

Last van je kaak of kaakspieren? Met een kaakgewrichtsbehandeling gaat de tandarts hiermee aan de slag. De kosten en prijzen van kaakgewrichtsbehandeling hebben we op een rijtje gezet.

OmschrijvingCodeTarief 2022
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
Functieonderzoek kauwstelselG21€ 111,10
Verlengd onderzoek OPDG22€ 222,20
Spieractiviteitsmeting en registratieG23€ 98,76
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)
Consult OPD-therapie A (niet- complex)G01€ 64,81
StabilisatieopbeetplaatG62€ 166,65
Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdrukG68€ 49,38
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie AG47€ 74,07
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.
Consult OPD-therapie B (complex)G43€ 124,68
Therapeutische injectieG44€ 67,90
Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)G46€ 49,38
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie BG48€ 123,45
b. Beetregistraties
Niet-standaard beetregistratieG10€ 92,59
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
ScharnierasbepalingG11€ 92,59
Centrale relatiebepalingG12€ 86,41
Protrale/laterale bepalingenG13€ 61,72
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratieG14€ 555,51
Therapeutische positiebepalingG16€ 30,86
Beetregistratie intra-oraalG20€ 61,72
Diversen
Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuurG09€ 33,33
Toeslag voor het behouden van beethoogteG15€ 30,86
Indirect planmatig inslijpenG65€ 339,48
BeetbeschermingsplaatG69€ 67,90
Aanbrengen front/hoektandgeleidingG33€ 61,72
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)G71€ 308,62
Controlebezoek MRAG72€ 30,86
Reparatie MRA met afdrukG73€ 49,38
d. Myofunctionele apparatuur
Therapie met behulp van myofunctionele apparatuurG74€ 130,24

Code H: Chirurgische ingrepen, inclusief anesthesie

Als je wilt weten wat de kosten zijn voor het trekken van een tand, behandeling van een kaakbreuk of een andere chirurgische ingreep bij de tandarts dan kan je onderstaande de prijzen bekijken.

OmschrijvingCodeTarief 2022
a. Onderdeel A
Trekken tand of kiesH11€ 46,29
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrantH16€ 34,57
Kosten hechtmateriaalH21€ 6,29
Hechten weke delenH26€ 67,90
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandelingH50€ 61,72
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandelingH55€ 18,52
b. Onderdeel B
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel BH90€ 61,72
Hemisectie van een molaarH33€ 74,07
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklapH35€ 74,07
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaakH40€ 55,55
Verwijderen van het lipbandje of tongriempjeH41€ 37,03
Wortelpuntoperatie per tandwortel
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluitingH42€ 74,07
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluitingH43€ 98,76
Primaire antrumsluitingH44€ 67,90
Behandeling kaakbreuk, per kaakH59€ 86,41
Cyste-operatie
MarsupialisatieH60€ 86,41
Primaire sluitingH65€ 166,65
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaakH70€ 86,41
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaakH75€ 166,65
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaakH80€ 117,27
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaakH85€ 197,51

Code J: Implantaten

     

Moet je één of meerdere tanden door de tandarts laten vervangen? Een implantaat is een kunstwortel die in je kaak wordt geschroefd, waar de tandarts vervolgens een kroon, brug of kunstgebit kan plaatsen. De kosten van een implantaat bij de tandarts variëren. Onderstaand zie je alle prijzen voor een implantaat:

OmschrijvingCodeTarief 2022
Overheadkosten implantatenJ97€ 182,78
Overheadkosten pre-implantologische chirurgieJ98€ 103,44
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
Initieel onderzoek implantologieJ01€ 68,48
Verlengd onderzoek implantologieJ02€ 105,35
ProefopstellingJ03€ 142,22
Implantaatpositionering op grond van CT-scanJ05€ 47,41
b. I Pre-implantologische chirurgie
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelftJ09€ 252,84
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zittingJ10€ 158,03
Prepareren donorplaatsJ11€ 142,22
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelftJ12€ 152,76
Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zittingJ13€ 72,03
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
Vrijleggen foramen mentaleJ06€ 31,61
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelftJ15€ 89,55
Aanvullende ophoging bodem bijholteJ17€ 136,96
Ophoging bodem bijholte orthograadJ18€ 63,21
Toeslag esthetische zoneJ19€ 68,48
c. Implantologische chirurgie
Plaatsen eerste implantaat, per kaakJ20€ 240,73
Plaatsen volgend implantaat, per kaakJ28€ 99,56
Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)J23€ 79,01
Plaatsen volgende Healing AbutmentJ29€ 37,40
Moeizaam verwijderen implantaatJ26€ 173,83
Verwijderen implantaatJ36€ 34,77
Vervangen eerste implantaatJ27€ 240,73
Vervangen volgend implantaatJ37€ 99,56
Uitvoeren autotransplantaatJ39€ 183,84
d. Diversen
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruikJ07kostprijs
Aanbrengen botvervangers in extractie wondJ08€ 21,07
Bindweefseltransplantaat, eersteJ30€ 110,62
Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctieJ81€ 118,52
Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroefJ32€ 121,15
Kosten implantaatJ33€ 338,74
Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmetingJ34€ 10,54
Grondig submucosaal reinigen implantaatJ35€ 24,76
Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaatJ87€ 273,91
e. Mesostructuur
Plaatsen eerste drukknopJ45€ 126,42
Elke volgende magneet, drukknopJ41€ 36,87
Staaf tussen twee implantatenJ42€ 215,97
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaakJ43€ 68,48
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroonJ44€ 26,34
f. Prothetische behandeling na implantaten
Boven- en onder klikgebitJ50€ 542,55
Onder-klikgebitJ51€ 352,92
Boven-klikgebitJ52€ 352,92
Omvorming klikgebitJ53€ 105,35
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantatenJ54€ 136,96
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantatenJ55€ 158,03
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantatenJ56€ 184,36
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantatenJ57€ 89,55
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantatenJ58€ 115,89
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantatenJ59€ 142,22
g. Nazorg implantologie
Specifiek consult nazorg implantologieJ60€ 57,94
Uitgebreid consult nazorg implantologieJ61€ 94,82
h. Prothetische nazorg
Opvullen zonder staafdemontageJ70€ 147,49
Opvullen met staafdemontage op twee implantatenJ71€ 184,36
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantatenJ72€ 210,70
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantatenJ73€ 237,04
Reparatie zonder staafdemontageJ74€ 57,94
Reparatie met staafdemontage op twee implantatenJ75€ 110,62
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantatenJ76€ 136,96
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantatenJ77€ 163,29
Verwijderen én vervangen drukknopJ78€ 26,34
i. Ketenzorg implantologie
Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebitJ80€ 536,23

Code M: Preventieve mondzorg

Beter voorkomen dan genezen: dat is ook het motto voor preventieve mondzorg. Door advies te geven en je gebit te behandelen blijft je gebit in goede conditie. De prijzen en kosten van preventieve mondzorg bij de tandarts zie je hier:

OmschrijvingCodeTarief 2022
Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minutenM01€ 13,84
Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minutenM02€ 13,84
Gebitsreiniging, per vijf minutenM03€ 13,84
Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebitM05€ 27,78
Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoekM32€ 18,52
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicamentM30€ 6,17
FluoridebehandelingM40€ 15,43
MondbeschermerM61€ 27,78
Behandeling van witte vlekken, eerste elementM80€ 53,70
Behandeling van witte vlekken, volgend elementM81€ 29,63

Code P: Kunstgebitten

Met een kunstgebit kan je weer leven, lachen, eten zoals je wenst. De prijzen van een kunstgebit hebben we op een rij gezet. Door het overzicht van kosten kunstgebit bij de tandarts weet je precies waar je aan toe bent.

OmschrijvingCodeTarief 2022
Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebitP60€ 36,18
Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebitP67 (was P65)€ 30,86
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuurP42 (was P17)€ 61,72
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementenP01 (was P10)€ 92,59
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementenP02 (was P15)€ 185,17
Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstharsP16€ 66,32
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstharsP47 (was P18)€ 18,52
Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaakP02 (was P34)€ 253,07
Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaanP04 (was P35)€ 345,65
Wortelkap met stiftR91 (was P31)€ 154,31
Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhulsP48 (was P32)€ 92,59
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppelingP49 (was P33)€ 61,72
Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen elementP40€ 15,07
NoodkunstgebitP45€ 120,58
a. Volledig kunstgebit
Volledig kunstgebit bovenkaakP20 (was P21)€ 185,17
Volledig kunstgebit onderkaakP21 (was P25)€ 246,89
Volledig kunstgebit boven- en onderkaakP22 (was P30)€ 401,20
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
Individuele afdruk zonder randopbouwP36€ 30,15
Individuele afdruk met randopbouwP14€ 66,32
Frontopstelling in aparte zittingP43 (was P37)€ 37,03
ReoccluderenP27€ 60,29
Naregistratie en remountenP28€ 60,29
Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuurP38€ 66,32
Toeslag voor bepaling neutrale zoneP39€ 90,44
Toeslag voor relinen van alginaatafdrukP41€ 30,15
Toeslag voor specifieke A-zone-bepalingP42€ 30,15
Toeslag voor extra beetbepaling met waswallenP43€ 37,03
Overige
Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebitP46 (was P29)€ 49,38
Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaakP60 (was P06)€ 43,21
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaakP01€ 42,20
Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaakP02€ 90,44
Opvullen volledig kunstgebit, direct zonderP03€ 60,29
Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaakP04€ 90,44
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaakP66 (was P70)€ 172,83
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaakP68 (was P07)€ 18,52
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaakP69 (was P08)€ 49,38
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaakP61 (was P56)€ 43,21
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaakP51€ 42,20
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaakP52€ 90,44
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaakP53€ 60,29
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaakP54€ 90,44
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaakP57€ 18,09
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaakP58€ 48,23
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaakP78€ 48,23
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaakP79€ 48,23

Code R: Kronen en bruggen

Als een deel van je kies vervangen moet worden dan krijg je te maken met kronen en bruggen. Een kroon is een porseleinen kapje dat over je tand of kies wordt geplaatst. Een brug is een overspanning tussen twee tanden waar er een neptand tussen wordt geplaatst. De prijzen van kronen en bruggen bij de tandarts zijn verschillend. Bekijk daarom welke kosten je te wachten staat bij de tandarts voor het plaatsen van kronen en bruggen.

OmschrijvingCodeTarief 2022
a. Inlays en kronen
Eenvlaks composiet inlayR08€ 74,07
Tweevlaks composiet inlayR09€ 141,96
Drievlaks composiet inlayR10€ 185,17
EenvlaksinlayR11€ 111,10
TweevlaksinlayR12€ 172,83
DrievlaksinlayR13€ 246,89
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauratiesR14€ 30,86
KroonR24€ 271,58
Kroon op implantaatR34€ 246,89
ConfectiekroonR29€ 55,55
Opbouw plastisch materiaalR31€ 61,72
Gegoten opbouw, indirecte methodeR32€ 61,72
Gegoten opbouw, directe methodeR33€ 123,45
b. Brugwerk
Eerste brugtussendeelR40€ 185,17
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeelR45€ 92,59
Brugverankering, per ankerR46
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementenR49€ 154,31
Metalen fixatiekap met afdrukR50€ 30,86
Gipsslot met extra afdrukR55€ 30,86
Plakbrug zonder preparatieR60€ 123,45
Plakbrug met preparatieR61€ 185,17
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeelR65€ 43,21
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van tweeR66€ 24,69
c. Restauraties diversen
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-ankerR70€ 67,90
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mondR71€ 67,90
Opnieuw vastzetten niet plastische restauratiesR74€ 24,69
Opnieuw vastzetten plakbrugR75€ 61,72
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroonR76€ 30,86
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)elementR77€ 30,86
d. Schildje van keramiek of kunststof
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatieR78€ 74,07
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatieR79€ 123,45
e. Temporaire voorzieningen
Temporaire, eerste voorzieningR80€ 30,86
Temporaire, volgende voorzieningR85€ 12,34
Gedeeltelijk voltooid werkR90Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.

Code T: Tandvleesbehandelingen

Last van je tandvlees? De kosten voor een tandvleesbehandeling bij de tandarts hebben we voor je uitgezocht. Bekijk hieronder de prijzen zodat je hiervan op de hoogte bent en je tanden erin kan zetten.

OmschrijvingCodeTarief 2022
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatusT11
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatusT12€ 179,00
Grondig reinigen wortel, complexT21€ 33,33
Grondig reinigen wortel, standaardT22€ 24,69
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandelingT31
Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandelingT32€ 111,10
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordelingT33€ 67,90
Beperkt consult parodontale nazorgT41
Consult parodontale nazorgT42€ 93,82
Uitgebreid consult parodontale nazorgT43€ 124,68
Complex consult parodontale nazorgT44€ 166,04
Parodontale chirurgie
Flapoperatie tussen 2 elementenT70€ 200,60
lapoperatie, per sextant (één zesde deel)T71€ 308,62
Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)T72€ 370,34
Directe postoperatieve zorg, kortT73€ 61,72
Directe postoperatieve zorg, uitgebreidT74€ 166,04
Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatusT75
Tuber- of retromolaarplastiekT76€ 77,15
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
TandvleestransplantaatT80
Tuber- of retromolaarplastiekT81 (voorheen T101)€ 108,02
Tandvleescorrectie, per elementT82 (voorheen T102)€ 58,64
Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)T83 (voorheen T103)€ 154,31
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)T111€ 370,34
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per elementT112€ 123,45
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaalT113€ 200,60
Parodontale kroonverlengingsprocedure
Kroonverlenging per elementT121€ 200,60
Kroonverlenging per sextantT122€ 370,34
Mucogingivale chirurgie
TandvleestransplantaatT141€ 117,27
Recessie bedekking met verplaatste lapT142€ 370,34
Directe postoperatieve zorg
Directe postoperatieve zorg, eerste zittingT151€ 61,72
Directe postoperatieve zorg, volgende zittingT152€ 166,04
Diversen
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandelingT161 (voorheen T93)€ 43,21
Behandeling tandvleesabcesT162 (voorheen T94)€ 83,33
Toepassing lokaal medicamentT163 (voorheen T57)€ 66,66
(Draad)SpalkT164 (voorheen T95)€ 24,69
Uitgebreide voedingsanalyseT165 (voorheen T96)€ 61,72

Code U: Uurtarieven

     

In sommige gevallen hanteert de tandarts een uurtarief. Zoals bij moeilijk behandelbare patiënten of bij verpleeghuizen en andere zorginstellingen.

OmschrijvingCodeTarief 2022
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minutenU25€ 14,06
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minutenU35€ 16,22
Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minutenU05€ 16,22

Code V: Vullingen

Wat kost een gaatje vullen bij de tandarts? De prijs van een vulling bij de tandarts verschilt welk type vulling en behandeling nodig is. Feit is dat je beter nog een keer extra goed je tanden kan poetsen dan dat je gaatjes krijgt en een vulling nodig hebt. Hieronder zie je kosten voor vullingen:

OmschrijvingCodeTarief 2022
Eénvlaksvulling amalgaamV71€ 25,92
Tweevlaksvulling amalgaamV72€ 41,35
Drievlaksvulling amalgaamV73€ 53,70
Meervlaksvulling amalgaamV74€ 75,30
Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeerV81€ 38,27
Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeerV82€ 53,70
Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeerV83€ 66,04
Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeerV84€ 87,65
Eénvlaksvulling composietV91€ 49,38
Tweevlaksvulling composietV92€ 64,81
Drievlaksvulling composietV93€ 77,15
Meervlaksvulling composietV94€ 98,76
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaalV15€ 74,07
Fissuurlak, eerste elementV30€ 27,78
Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zittingV35€ 15,43
Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingenV40€ 6,17
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapjeV50€ 12,34
Parapulpaire stiftV70€ 12,34
WortelkanaalstiftV80€ 21,60
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde elementV85€ 9,26

Code X: Maken en/of beoordelen van foto's

     

Is het handig als er een foto bij de tandarts wordt gemaakt van je gebit? Met een röntgenfoto krijgt de tandarts beter inzicht in de status en ontwikkeling van je gebit. Een leuk weetje: het is niet nodig om te lachen als je op de foto gaat bij de tandarts. Misschien doe je dat ook niet als je de prijzen van een röntgenfoto ziet. Wees er echter wel van bewust dat het laten maken en beoordelen van een foto bij de tandarts belangrijk is om problemen in de toekomst te voorkomen.

OmschrijvingCodeTarief 2022
Kleine röntgenfotoX10€ 17,28
Beoordelen kleine röntgenfotoX11€ 12,96
KaakoverzichtsfotoX21€ 74,07
Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaakX22€ 74,07
Beoordelen kaakoverzichtsfotoX23€ 27,16
SchedelfotoX24€ 33,33
Maken meerdimensionale kaakfotoX25€ 209,86
Beoordelen meerdimensionale kaakfotoX26€ 61,72

Wil je weten wat de tandartstarieven zijn in2023? Alle prijzen en kosten van de tandarts maken we inzichtelijk door een handige tabel. Het kan interessant zijn om een tandartsverzekering af te sluiten om hoge kosten te voorkomen. Bij een begroting of een tandartsrekening zie je een code staan. Deze prijzen van de code kan je vergelijken in bovenstaande tabel.

Hoe zit het eigenlijk met de tandarts tarieven 2023? In principe is het zo dat alle tandartsen dezelfde vaste tarieven hanteren voor de behandelingen die uitgevoerd worden. Deze tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Dat wil overigens niet zeggen dat je bij elke tandarts hetzelfde betaalt voor dezelfde behandeling. Daar kan nog steeds enig verschil in ontstaan. U kunt hier op Zorgverzekerinq.nl overigens prima de verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken. Dat geldt ook voor de aanvullende verzekeringen voor de tandarts en orthodontist.

De tandartstarieven 2023 staan elk jaar vast

Omdat de tandartstarieven per jaar vastgesteld zijn, kan en mag een tandarts voor een bepaalde behandeling nooit meer vragen dan het maximum tarief zoals dat vooraf is vastgesteld. De tandartstarieven an sich zijn dus in principe overal hetzelfde. Ga je naar de tandarts, dan weet je dat elk onderdeel van een behandeling een eigen code heeft. A staat in dat kader voor verdoving, B voor verdoving met roesje, C voor een consultatie en diagnostiek, E voor een wortelkanaal behandeling, G voor een behandeling aan het kauwstelsel, H voor chirurgische ingrepen, J voor implantaten, M voor preventieve mondzorg, P voor kunstgebit, R voor kronen en bruggen, T voor tandvlees behandelingen, U voor uurtarieven, V voor vullingen, X voor het maken en bekijken van foto’s en Z voor abonnementen.

Toch kun je bij de ene tandarts meer betalen dan bij een ander

Ondanks de vastgestelde tandartstarieven kun je bij de ene tandarts toch een ander rekening voorgeschoteld krijgen dan bij de ander. Dat verschil kan ontstaan omdat een tandarts besluit meer onderdelen in een behandeling te stoppen dan een andere tandarts. Zo kan er bijvoorbeeld een keer een extra foto gemaakt worden en kan er een extra nacontrole plaatsvinden bij bepaalde behandelingen.

Tandarts is verplicht om bij behandelingen boven de 250 euro een offerte aan te bieden

Overigens is de tandarts verplicht om bij een behandeling van boven de 250 euro eerst altijd een offerte aan je te bieden. Vindt u het bedrag wat aan de hoge kant, dan kunt u zich afvragen of alle behandelingen daadwerkelijk nodig zijn en kunt u eventueel besluiten om een offerte aan te vragen bij een andere tandarts. Verwacht je zelf dat een behandeling weleens hoog kan uit vallen, dan kun je vooraf ook altijd om een offerte vragen. Een ding is zeker; over de tandartstarieven kan in elk geval nooit enig misverstand ontstaan. Die staan elk jaar opnieuw bij voorbaat al vast.

Zijn de tandartstarieven bij elke tandarts gelijk?

Ja. De tandartstarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld en zijn dus voor elke tandarts gelijk. Een tandarts mag dus nooit meer vragen dat het maximum tarief dat is vastgesteld door de tandartsen en de verzekeraar.

Kan er toch verschil bestaan in de nota van de tandarts?

Ja, dat kan zeker. Zo kan de zorgverzekeraar toch andere nota’s verwachten omdat de ene tandarts bijvoorbeeld nog een extra foto laat maken of kiest voor een extra nacontrole.

Wat kan zorgverzekerinq.nl voor je betekenen?

Op Zorgverzekerinq.nl kun je de verschillende zorgverzekeringen met elkaar vergelijken. En op basis van dat vergelijk kun je de voor jou beste zorgverzekering kiezen.

5/5 - (22 stemmen)