Coronavirus: vergoeding zorgverzekering

IZZ

Op dit moment zijn er 382 besmettingen in Nederland van het coronavirus (COVID-19). Het is mogelijk dat dit nog gaat toenemen de komende tijd waardoor de kans op besemitting groter gaat worden. Het is goed om te weten dat ‘onze zorg’ goed is uitgerust om een nationale uitbraak van corona op te vangen. Maar hoe zit het met je zorgverzekering en de coronavirus? Waar ben ik wel- en niet voor verzekerd?

Huisarts

Voor de volgende scenario’s dien je direct de huisarts of de huisartsenpost te bellen:

 • Je hebt koorts en je hoest of ademt moeilijk. Je bent in China, Iran, Singapore, Zuid-Korea of Italië geweest.
 • Je hebt koorts en je hoest of ademt moeilijk. Je bent met iemand in contact geweest die besmet is of was met het coronavirus.
 • Je hebt koorts en ademenen gaat steeds moeilijker
 • Behandelingen bij je huisarts worden volledig vergoed door de basisverzekering. Tevens is het eigen risico niet van toepassing.

Laboratoriumonderzoek

Als er een vermoeden is van het coronavirus, bijvoorbeeld hosten, verkoudheid en koorts kan de huisarts een laboratoriumonderzoek afnemen. Dit gebeurt meestal in overleg met de GGD. Deze kosten worden vergoed vanuit je zorgverzekering. Maar je betaalt wel gedeeltelijk mee via het eigen risico. Heb je geen verwijzing van je arts of de GGD? Dan zijn de kosten voor een laboratoriumonderzoek volledig voor eigen rekening.

Ziekenhuis

Het is mogelijk dat je luchtwegklachten hebt ten gevolge van het coronavirus. Soms moet je voor een behandeling of met spoed naar het ziekenhuis. Je staat dan onder observatie en je kijrgt een infuus en extra zuurstof. Ook ga je in isolatie. Deze kosten vallen onder de dekking vanuit de basisverzekering, ook voor ziekenhuiszorg ga je gebruik moeten maken van het eigen risico.

Buitenlandzorg

Wij raden je niet aan om te reizen naar gebieden waar een negatief reisadvies geldt vanwege het coronavirus. Echter kun je alsnog terecht bij je zorgverzekeraar, mocht je in het buitenland bestem raken met het coronavirus.Vanuit het basispakket ben je verzekerd voor medisch noodzakelijk zorg in het buitenland voor het in Nederland geldende tarief. Wanneer de kosten hoger liggen dan de maximale vergoeding ga je zelf mee betalen aan de gemaakte kosten. Belangrijk om te weten is dat ook het eigen risico van toepassing is voor spoedeisende zorg in het buitenland.

Geen vergoeding coronavirus

De hieronder genoemde punten vallen buiten de dekking door je zorgverzekering. Ook wanneer je besmet bent geraakt met het coronavirus:

 • Handgel en zeep
 • Mondkapjes
 • Zakdoekjes en tissues
 • Kosten in verband met thuisquarantaine

Vrees voor medicijn tekort door coronavirus

Vrees voor medicijn tekort door coronavirus

Door het coronavirus is de productie deels of soms zelfs volledig stil komen te liggen in China. Mede door personeelstekorten en handelsbeperkingen. Hierdoor dreigt er een tekort aan medicijnen te onstaan in Nederland. Dat stelt het Financieel Dagblad. De gebieden in China die getroffen zijn door het coronavirus staan heel veel (honderden) fabrieken die gronfstoffen voor medicijnen leveren. De fabrikanten en brancheverenigingen vrezen voor oplopende tekorten.

Generieke geneesmiddelen

Met name generieke medicijnen zullen minder makkelijk verkrijgbaar worden door het probleem met de grondstoffen. Het gaat om middelen waarbij het patent is verlopen en daardoor goedkoper zijn. Generieke middelen hebben precies dezelfde werking en toedieningswijze, maar zullen waarschijnlijk er anders uit gaan zien qua vorm, kleur en grootte.

Voorraad medicijnen in Nederland

In Nederland is er gelukkig een goede voorraad aan generieke medicijnen. Echter is de verwachting dat de voorraad wel flink gaat minderen, en merkbaar zal zijn over een half jaar. Desalniettemin worden medicijnen duurder in 2021 omdat de overheid de vergoeding voor veel medicijnen gaat verlagen.

Fabrikanten gaan in de praktijk leveren aan landen die veel betalen. Nederland is volgens de branchevereniging van apothekers KNMP geen aantrekkelijk afzetgebied.

Einde collectieve zorgverzekering in zicht

Einde collectieve zorgverzekering in zicht

Einde collectieve zorgverzekering in zicht

De collectieve zorgverzekering wordt binnenkort opnieuw onder de loep genomen door minister Bruno Bruins van Medische Zorg, en het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Er wordt vooral gekeken in hoeverre dit type zorgverzekering op zorginhoudelijk gebied bijdraagt. De overheid twijfeld namelijk sterk of dit het geval is op dit moment. Het is niet ondenkbaar dat de collectieve polis op termijn volledig zal verdwijnen.

‘Marketing zorgverzekering’

Een collectieve verzekering heeft als doel de zorg voor bepaalde doelgroepen goedkoper te maken. De zorgverzekeraars kopen doelgericht zorg in, en hier wordt dus op bespaard. Deze besparing zou dan teruggegeven worden aan de verzekerde doormiddel van een korting op de maandelijkse premie. In de praktijk komt dit trouwens zelden voor. De kortingen die op dit moment worden gegeven is een soort van reclame of marketinginstrument alsdus minister Bruins.

Einde zorgtoeslag in 2021?

einde-zorgtoeslag

Einde zorgtoeslag in 2021?

Er zijn plannen om de zorgtoeslag af te schaffen voor iedereen. Op dit moment ontvangen ongeveer 7 miljoen Nederlanders zorgtoeslag als compensatie voor de zorgpremie en het eigen risico. Het kabinet vindt dat de toeslag onwenselijk is, onder leiding van Mark Rutte. Als het aan het kabinet ligt moet we af van het hele toeslagenstelsel. Meneer Wynand van de Ven *Emeritus hoogleraar Sociale Ziektekostenverzekering) en Erik Schut (hoogleraar Economie van de Gezondheidszorg) komen met een voorstel om de zorgtoeslag volledig op te doeken in 2021. Hierbij zijn er geen inkomenseffecten.

Het voorstel

Het voorstel van de twee geleerden is om de zorgtoeslag per 2021 af te schaffen en in ruil de zorgpremie te verlagen met 85 euro per maand. De werkgeversbijdragen blijven verder ongewijzigd. Maar hoe werkt het voorstel eigenlijk in de praktijk?

 • Iedereen vanaf 18 jaar betaal voor de zorgverzekering gemiddeld 35 euro per maand
 • Iedere verzekerde betaald 85 euro aan de Belastingdienst
 • Van die 85 euro word teen deel afgetrokken, afhankelijk van het inkomen.

Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe het kabinet tegen dit voorstel aankijkt, en of het haalbaar is om het voorstel al in te voeren per 2021.

Wat zijn de voordelen?

Er zijn een aantal voordelen te noemen aan het plan van de twee (oud) hoogleraren:

 1. Toeslagenproblemtiek wordt een stuk verminderd
 2. Minder regelgeving en minder kans op fraude en terugvorderingen
 3. Minder administratieve lasten

Een ander voordel is dat het aantal wanbetalers in de zorg dan verder zal worden teruggedrongen. Dit komt omdat het zorgtoeslag dan niet gebruikt kan worden voor andere doeleinden. Een ander voordeel is natuurlijk dat de maandelijske zorgpremie 2021 een stuk lager zal zijn.

Meer concurrentie voor de zorgverzekeraars

Een ander belangrijk aspect van het voorstel is dat er een grotere concurrentie stijg zal gevoerd worden tussen de zorgverzekeaars. Dit is een positieve ontwikkeling, gezien de marktwerking positieve effecten heeft op de uiteindelijke zorgkosten. Mocht het voorstel om het zorgtoeslag af te schaffen daadwerkelijk in werking gaan, dan zullen de premie verschillen wel gewoon blijven. Waarom? Uit onderzoek blijkt dat consumenten zeer gevoelig zijn voor prijsverschillen. Tussen een premie van 115 euro en 120 euro per maand, is het verschil 4,3 procent. Stel dat je een premie gaat betalen in 2021 van 35 of 30 euro, dan is het verschil maar liefst 17 procent.

Medicijnen worden duurder in 2021

medicijnen-duurder-2021

Medicijnen worden duurder in 2021

Zes miljoen Nederlanders lopen de kans in 2021 meer te betalen voor hun medicatie. Op dit moment wordt dit nog volledig vergoed door de zorgverzekeraar. De Rijksoverheid gaat namelijk de maximale vergoeding verlagen voor een zeer groot aantal geneesmiddelen. De staatskas zal dit ongeveer 140 miljoen euro opleveren per jaar. Het nieuws is slecht voor mensen die afhankelijk zijn van bepaalde medicijnen, zoals mensen met diabetes, te hoge bloeddruk of astma. Deze groep mensen gaan waarschijnlijk in 2021 meer betalen. Volgens experts gaat het om enkele tientjes per jaar, echter kan het in sommige situaties oplopen tot wel honderden euro’s op jaarbasis.

Hoe zit het op dit moment?

Medicijnen die vallen onder de basisverzekering, zijn opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het huidige systeem zal volledig aangespat worden, volgens de overheid gaat het om een modernisering. De vergoedingslimieten van dit moment stamen uit 1998, en is nog gebasseerd op de prijzen en marktsituatie van toen. Op dit moment zijn sommige medicaties goedkoper geworden, dit kan komen omdat er meer concurrentie is.

Vergoeding kan lager, aldus de overheid.

Het huidige kabinet vindt dat de maximale medicijn vergoeding van een flink aantal middelen verlaagd kan worden. Op deze manier worden de zorgkosten voor zorgverzekeraars ook minder.

We willen de medicijnprijzen ook op langere termijn betaalbaar houden. Ik ben ervan overtuigd dat de herberekening een drukkend effect heeft op de tarieven van fabrikanten. Aldus Minister Bruno Bruins, Medische zorg.

Het alternatief voor de GVS zal op zijn vroegst in de tweede helft van 2021 in werking gaan.

2.700 medicijnen

In 2021 vallen er 2700 medicijnen door de nieuwe maatregel boven het huidige vergoedingsplatfond. Het verschil zal de patient dus zelf moeten gaan betalen. Met de nieuwe vergoedingssysteem hoopt het kabinet dat medicijnfabrikanten door deze druk hun middelen goedkoper gaan maken, zodat de medicijnen weer volledig vergoed gaan worden.

Volledige vergoeding wanneer

 • Vanwege een tekort aan medicijnen toch duurder middel moet gebruiken
 • Jouw medicijn heeft geen goedkoper variant (ander merk)
 • Om medische redenen je een specifiek geneesmiddel moet gebruiken en niet kan uitwijken naar een ander middel. Een art bepaalt of er sprake is van medische noodzaak.

Menzis stop met aanbieden minimaverzekeringen per 2021

minimaverzekering-menzis

Menzis stop met aanbieden minimaverzekeringen per 2021

Menzis stop per 2021 met nog meer gemeenten met het aanbieden van collectieve zorgverzekeringen voor de minima. Het heeft niets te maken met geld, maar met de vraag en aanbod aldus woordvoer Corina Rodenburg. In bepaalde regio’s in het land waar Menzis veel klanten heeft, blijft de zorgverzekering voor de minima nog wel bestaan.

Zorgverzekreaar Menzis verdient geen geld met het aanbieden van minimaverzekeringen, ook niet in de regio’s waar het de grootste aanbieder is.

Om welke gemeentes gaat het?

Per 2021 biedt Menzis in de volgende gemeenten zoiezo geen minimaverzekering meer aan: Heerde, Epe en Hattem. Waarschijnlijk komen hier nog andere gemeentes bij, maar op dit moment is verder nog niet bekend welke dit zijn. Desbetreffende gemeenten hebben tot 2021 de tijd om opzoek te gaan naar alternatieven, er zijn nog een aantal andere verzekeraars die wel doorgaan met het aanbieden van de minimapolis.

Wat is een zorgverzekering via de gemeente?

Mensen met een laag inkomen kunnen soms een zorgverzekering via de gemeente krijgen. Hierdoor krijg je vaak een korting op de zorgpremie, en extra vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie behandelingen. Een andere mogelijkheid bestaat dat het eigen risico verlaagd is. De kosten worden dan gedragen door zowel de gemeente als de zorgverzekeraar. Alleen mensen met een laag inkomen of een bijstandsuitkering komen vaak in aanmerking voor de minimapolis.

Nepkorting

Afgelopen jaar is de korting op een collectieve zorgverzekering verlaagd naar maximaal 5 procent. Hierdoor is het in 2021 niet meer aantrekkelijk om te kiezen voor deze type zorgverzekering. Het is zelfs mogelijk dat vanaf 2021 er nog slechts een beperkt aantal verzekeraar de collectiviteitskorting aanbieden aan haar verzekerden. Door te overstappen naar een reguliere zorgverzekering is het mogelijk om een besparing te realiseren.

→ Wil jij overstappen? Maak dan gebruik van de Zorgvergelijker 2021

Minder mensen zijn overgestapt

minder-consumenten-overgestapt

Minder consumenten kiezen een andere zorgverzekeraar

Minder mensen zijn het afgelopen jaar overgestapt van zorgverzekeraar. Het gaat om ongeveer 1.1 miljoen mensen (6,2%) hebben een andere zorgverzekeraar gekozen voor 2020. Een jaar eerder stapten ongeveer 7 procent. Dit is bekend gemaakt door Zorgverzekeaars Nederland op basis van aangeleverde cijfers van verzekeraars.

In februari zullen de definitiefe cijfers bekend gemaakt worden, dit omdat mensen nog tot 1 februari de tijd hebben om een nieuwe zorgverzekeraar te kiezen. Echter zullen de cijfers niet veel veranderen omdat de meeste mensen al wel zijn overgestapt. Uit onderzoek bleek ook dat veel mensen tijdens de overstapperiode gebruik hebben gemaakt van de Zorgverzekeringskaart. De website is samengesteld door onder andere zorgverzekeraars en vergelijkingssites om het vergelijken van zorgverzekeringen en polisvoorwaarden eenvoudiger te maken.

Belangrijk tijdens zorgverzekering vergelijken

belangrijk-tijdens-zorgverzekering-vergelijken

Belangrijke punten tijdens het zorgverzekering vergelijken

Wanneer jij in 2020 een andere zorgverzrekering wilt kiezen zijn er een aantal punten waar je op moet gaan letten. Misschien zoek je wel een goedkopere zorgverzekering of juist een zorgverzekering met een betere dekking. Ongeacht waar je zorgverzekering in 2020 aan moet voldoen zijn de hieronder genoemde zaken van groot belang. Het wisselen van zorgverzekeraar kan nog tot het einde van deze maand.

1. Aangesloten zorgverleners

Bekijk welke soort basisverzekering je gaat afsluiten. Er zijn in totaal vier verschillende type basisverzekeringen verkrijgbaar. Het grootste verschil (naast de premies) zijn de aangesloten zorgaanbieders. Met een budgetpolis kan je namelijk niet terecht bij iedere zorgverlener die en overeenkomst heeft met de verzekeraar. Met een budgetverzekering kun je slechts bij een geslecteerd aantal zorgverleners terecht waarbij je een volledige vergoeding kunt ontvangen. Zilveren Kruis, ZieZo en ZEKUR zijn zorgverzekeraars die een budgetpolis aanbieden in 2020.

2. Geen volledige vergoeding niet-gecontracteerd

Mensen die een naturapolis afsluiten kunnen te maken krijgen met extra zorgkosten. Bij alleen de aangesloten zorgaanbieder ga je een volledige vergoeding ontvangen voor zorg dat vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Gemiddeld krijg je tussen de 60/80 procent vergoed voor zorg van een niet-aangesloten zorgaanbieder.
Kijk dus altijd goed of je gewenste zorgverlener een overeenkomst heeft met de zorgverzekeraar.

3. Collectieve zorgverzekering

Het einde is in zicht voor de collectieve zorgverzekering. In 2020 kun je nog maximal 5 procent korting krijgen op de collectieve. Als je een zorgverzekering via je werkgever gaat afsluiten is het belangrijk om te weten dat deze zogenaamde korting vaak alleen word gegeven op de duurste zorgverzekering van de verzekeraar. Bekijk het aanbod van de reguliere zorgverzekering en bereken hoeveel jij kunt besparen door een overstap te maken.

4. Online zorgverzekering

De goedkoopste zorgverzekeringen zijn vaak een online polis. Als jij kiest voor deze type zorgverzekering kun jij alleen contact opnemen met de zorgverzekeraar via het internet. Alle zorgzaken dien je dus te doen via de website of mobiele app. Over het algemeen kiezen jongeren en studenten het vaakst voor een zogenaamde internet zorgverzekering.

5. Aanvullende verzekeringen

Verwacht jij extra kosten het aankomende jaar die niet vallen onder de dekking vanuit de basisverzekering? Dan is een aanvullende zorgverzekering vaak de juiste optie. Voordat je overgaat tot het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering zou je het volgende kunnen doen. Bereken hoeveel extra zorgkosten je daadwerkelijk gaat maken in 2020. Vraag bijvoorbeeld aan je zorgverlener welke kosten je kunt verwachten voor de behandelingen. In sommige situaties betalen consumenten meer aan premie dan de ontvangen vergoeding. Het kan dus slim zijn om dit te berekenen zodat je msichien beter zelf de rekening kunt gaan betalen inplaats van een aanvullende verzekering afsluiten.

6. Wachttijd

Voor bepaalde vergoedingen geldt een wachttijd. Dat wil zeggen dat je niet direct gebruik kunt maken van de vergoedingen vanuit de aanvullende polis. Soms moet je tot 12 maanden wachten voordat je de vergoedingen kunt ontvangen.De wachttijd komt vaak voor bij orthodontie vergoeding en andere tandartskosten. Je betaald wel gewoon de maandelijske premie, terwijl je pas volgend jaar bepaalde vergoedingen kunt krijgen. Houd hier dus rekening mee. Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekering zodat je hier van op de hoogte bent.

Vergelijk je zorgverzekering 2020

overheid-advies-vergelijken

Advies overheid: Vergelijk je zorgverzekering 2020

De offerte van je zorgverzekering voor 2020 heb je alweer ontvangen. De overheid wilt dat je deze nieuwe verzekering goed gaat bekijken en vergelijken. Ook voor mensen die geen andere zorgbehoeftes hebben voor 2020 kann het slim zijn om je zorgverzekering uit te zoeken samen met de voorwaarden. Zorgverzekeraars wijzigen namelijk vaak de voorwaarden voor hun zorgverzekeringen.

Campagne

Sinds kort kun je een spotje op de radio horen waarop Nederlanders hier attent van te maken. Het gaat om een landelijke campagne van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VSW). Het doel is om de consument attent te maken om de zorgverzekering te vergelijken voor 2020.

De juiste zorgverzekering

Twijfel je nog of je gaat overstappen? Stel jezelf de volgende vragen:

 1. Voldoet mijn huidige zorgverzekering voor 2020?
 2. Is er een betere of goedkopere zorgverzekering beschikbaar?

Ook wanneer je tevreden bent met je verzekering is het slim om de zorgverzekeringen voor 2020 te vergelijken. Het is vrijblijvend en geheel kostenloos!

Vergelijkingssite

De overheid moedigt het gebruik van een vergelijkingssite. Doordat het je de mogelijkheid geeft om de zorgverzekeraars met elkaar te vergelijken is het duidelijker voor jou of het overstappen iets gaat opleveren. Je kunt een goedkopere zorgverzekering afsluiten, of juiste een polis met een uitgebreidere dekking voor het aankomende jaar. Uiteraard kun je met de Zorgvergelijker op onze site de zorgverzekeringen vergelijken.

Geld besparen op je zorgverzekering in 2020

Het overstapenseizoen is weer begonnen. Dit betekent dat je vanaf nu weer kunt overstappen van zorgverzekeraar. Hoewel mensen in het verleden vaak voor langere tijd bij één zorgverzekeraar verzekerd bleven, kiezen steeds meer mensen ervoor om elk jaar over te stappen. In de meeste gevallen kan het overstappen van een andere zorgverzekeraar voor een flinke besparing op de maandelijkse kosten zorgen. Ben je benieuwd waar je op moet letten in jouw zoektocht naar de goedkoopste zorgverzekering? In dit artikel geven we je 3 tips!

1. Verzeker jezelf goed, maar niet té ruim

De fout die veel mensen maken is dat ze een zorgverzekering afsluiten die uiteindelijk veel te ruim blijkt te zijn. Hierdoor betaal je uiteindelijk onnodig voor zorg waarvan je eigenlijk helemaal geen gebruik hebt gemaakt. Als je van plan bent om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar, dan is het belangrijk om eerst voor jezelf duidelijk te hebben welke zorgmodules voor jou van belang zijn. Pas daarna kun je de verschillende verzekeraars goed met elkaar vergelijken.

 

2. Let op de vrije artsen keuze bij goedkope zorgverzekeringen

Er verschijnen steeds meer budget zorgverzekeraars op de markt. Hoewel deze verzekeraars vaak wel degelijk een lage zorgpremie aanbieden, is de vrije artsen keuze in veel gevallen erg beperkt. Natuurlijk wil je het liefst een zorgverzekering met vrije artsen keuze afsluiten, zodat je zelf kunt bepalen bij welke arts je een bepaalde behandeling laat uitvoeren. Let er bij het afsluiten van een zorgverzekering altijd op of je bij elke arts terecht kunt, of dat je maar beperkt de keuze hebt.

 

3. Maak gebruik van collectiviteitskortingen

De kans is groot dat je door gebruik te maken van de collectiviteitskortingen van je werkgever aanzienlijk kunt besparen op de premie van je zorgverzekering in 2020. Het is echter niet zo dat elke werkgever standaard collectiviteitskortingen heeft bedongen bij een zorgverzekeraar. Het is verstandig om bij je werkgever te informeren of er een dergelijke regeling beschikbaar is voor werknemers en of je hiervoor in aanmerking komt.