Zorgverzekeraars doen mee aan ‘Op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland’

Zorgverzekeraars doen mee aan schuldenaanpak
Zorgverzekeraars doen mee aan schuldenaanpak

Gemeenten, zorgverzekeraars en andere organisaties hebben een pact gesloten. Want ook de zorgverzekeraars doen mee aan ‘Op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland’. Het is de bedoeling dat de betrokken partijen dezelfde aanpak kiezen wat betreft mensen met schulden. Op die manier hopen de deelnemende partijen dat mensen sneller hun openstaande schulden af kunnen lossen.  Gemeenten hopen dat ze meer mensen met een schuldenlast van dienst kunnen zijn.

Zorgverzekeraars doen mee, succesvolle lokale aanpak wordt landelijk uitgerold

Het pact kwam tot stand onder auspiciën van SchuldenlabNL. Dit is een landelijk samenwerkingsverband met private en publieke partners. Het pact heeft als doel om succesvolle en lokale schuldenaanpakken landelijk uit te rollen. In de afgelopen periode werkte SchuldenlabNL nadrukkelijk samen met zorgverzekeraars en andere partijen. Dit zijn vooral partijen waar mensen sneller schulden oplopen.

Covid-19 maakt nieuwe slachtoffers

De meer intensieve samenwerking voor mensen met schulden lijkt precies op het juiste moment te komen. Vanwege Covid-19 krijgen ongetwijfeld meer mensen te maken met financiële problemen.  Zeker kwetsbare groepen worden hard getroffen dor Covid-19. Het kabinet stelde al extra geld beschikbaar. Dat geld moet aangewend worden om de gemeentelijke schuldhulpverlening voor te bereiden op een grote toestroom van mensen die om hulp gaan vragen. Ook wordt extra geld uitgetrokken om armoede binnen gezinnen beter en eerder in kaart te krijgen.

Aanpak schulden en armoede versterken

Gemeenten en nu dus ook zorgverzekeraars hebben met het kabinet afspraken gemaakt om de aanpak van schulden en armoede te versterken en te versnellen. Mensen moeten – zo wil het kabinet- sneller aan de bel trekken bij financiële problemen. Bovendien moeten ze op de hoogte zijn welke hulp beschikbaar is om zo de schulden het hoofd te kunnen bieden. Het voorliggende initiatief is overigens een aanvulling op het Actieplan brede schuldenaanpak. Dit is een onderdeel van het regeerakkoord.

Kasper de Wijs is (mede)eigenaar van meerdere verzekering websites. Al meer dan 10 jaar is hij werkzaam in de financiële branche, waaronder zorgverzekeringen. Sinds 2012 schrijft hij over zorgverzekering, zorg in Nederland en gezondheid.

Daarom kiest Nederland voor Zorgverzekerinq.nl
  • Vergelijk eenvoudig 64 zorgverzekeringen voor een goede keuze
  • Vorig jaar stapten 1,1 miljoen mensen over: Stap ook over en bespaar tot € 642,-
  • 100% Gratis service: geen advies- of andere kosten. Altijd 14 dagen bedenktijd
Vergelijk & Bespaar tot € 650,- per jaar