Vergoeding medicijnen in 2020

Een aanvullende zorgverzekering voor medicijnen nodig? Wij informeren je op deze pagina over de vergoeding medicijnen voor het aankomende jaar (2020). Vergelijk vervolgens direct je zorgverzekering van verschillende zorgverzekeraars met behulp van de Zorgvergelijker 2020 op onze site.

Vergoeding medicijnen

De verplichte basisverzekering dekt de kosten voor medicijnen die op recept verkrijgbaar zijn. De overheid wilt de kosten van de zorg drukken en wilt dat de huisartsen de medicijnen zo veel mogelijk op werkzame stijf voorschrijven, en niet op merk. Wat je precies vergoed krijgt qua medicijnen hangt af van het medicijnbeleid van de zorgverzekeraar.

De eigen bijdrage medicijnen

Medicijnen zijn ingedeeld door de overheid in bepaalde groepen. Aan de hand van deze groep medicijnen geldt een maximale vergoeding vanuit je basispakket. Als de kosten van je medicijn dus hoger zijn dan de vergoeding, ga je een eigen bijdrage betalen.

Net als afgelopen jaar is in 2020 de eigen bijdrage voor medicijnen maximaal 250 euro. Voor receptmedicijnen kun je dus alleen maximaal dit bedrag betalen als eigen bijdrage, als de kosten hoger uitvallen dekt de basisverzekering deze kosten. Met een aanvullende zorgverzekering krijg je in sommige gevallen een vergoeding, vaak gedeeltelijk voor deze eigen bijdrage medicijnen.

Tip! Krijg jij je medicijnkosten niet vergoed? Vaak kun je die aftrekken bij je belastingaangifte. Meer informatie over zorgkostenaftrek vind je op de website van de belastingdienst.

Ander merk, zelfde medicijn (en werking)

Fabrikanten van geneesmiddelen krijgen voor 20 jaar het alleenrecht om een medicijn te produceren en te verkopen. Na deze 20 jaar kunnen andere fabrikanten ook het middel op de markt brengne. Vaak worden deze geneedmiddelen sneller en goedkoper gemaakt worden. Deze merkloze medicijnen hebben dezelfde werkzame stoffen als basis, en worden op dezelfde wijze door het lichaam opgenomen.

Je kunt meer informatie vinden over de werking van je medicijn in het Farmacotherapeutisch Kompas van het Zorginstituut. Zoals eerder beschreven wilt de overheid de zorgkosten drukken, en dringt de overheid artsen aan om alleen de werkzame stof voor te schrijven en niet een bepaald merk.

Zorgverzekeraars

Aanvullende zorgverzekeringen met een dekking voor medicijnen in 2020.

HEMA

Aanvullend 2 

OHRA

Aanvullend

ONVZ

Vrije keuze Extrafit 

PMA

ExtraVerzorgd 2

PNOzorg

PNO beter

Promovendum

Aanvullend Excellent

Salland

Extra

ZorgDirect

Extra

ZorgDirect

Plus

€ 15,00 

€ 12,00 

€ 10,50 

€ 18,45 

€ 10,50 

€ 57,90 

€ 8,50 

€ 19,09 

€ 19,95 

100% tot € 200

vergoeding eigen bijdrage

100% tot  € 25

vergoeding eigen bijdrage

100% tot € 100

vergoeding eigen bijdrage

100% tot € 100

vergoeding eigen bijdrage

100% tot € 100

vergoeding eigen bijdrage

100% tot € 115 

vergoeding eigen bijdrage


100% tot € 150

Na toesteming Salland* 


100% tot € 150

Na toesteming ZorgDirect* 


100% tot € 250

Na toesteming ZorgDirect* 


Vergoeding medicijnen in 2020
4.8 (95.56%) 18 votes