Doorlooptijden in de zorg moeten sneller

doorlooptijden in de zorg moeten sneller

De doorlooptijden in de zorg moeten sneller. Die mening is de Nederlandse Zorgautoriteit toegedaan. Zij vinden dat met name het proces rond het aanvragen van wijkverpleging geoptimaliseerd moet worden.

Doorlooptijden in de zorg moeten sneller, NZa deed onderzoek

Dat de doorlooptijden in de zorg sneller moeten, daar zijn de verzekeraars het overigens mee eens. Ook zij willen dat de verzekerden zo snel mogelijk de zorg thuis krijgen die noodzakelijk is. Dat geldt dus ook voor het aanvragen van wijkverpleging bij de aanbieder waarmee geen contract is en voor mensen die een PGB uit de zorgverzekeringswet hebben. De Nederlandse Zorgautoriteit deed onderzoek naar de doorlooptijd van aanvragen voor wijkverpleging. Om verschillende redenen ontstaat namelijk steeds vertraging in de behandeling van de aanvragen. Redenen waarom er steeds vertraging ontstaat zijn onder meer een incompleet ingediende aanvraag.  Een beperkte capaciteit van de zorgverzekeraar om de aanvragen af te handelen is een andere reden. Ook een onduidelijke communicatie en registratie worden als redenen opgevoerd.

Terugkoppeling en aanbevelingen voor de zorgverzekeraars

De NZa gaf alle zorgverzekeraars in ons land een terugkoppeling van de bevindingen. Ze kregen ook aanbevelingen om het proces te optimaliseren. De verzekeraars hebben laten weten met de resultaten aan de slag te gaan. Zij gaan al met terugwerkende kracht de zorgkosten vergoeden als zij de aanvraag voor wijkverpleging hebben behandeld. De zorgaanbieder kan vervolgens direct beginnen met het verlenen van zorg. Op die manier hoeven verzekerden zo niet onnodig lang te wachten op zorg.

Nu populair
Mail de nieuwe zorgpremies!

Zet de wekker en ontvang als eerste de nieuwe zorgverzekering premies

Daarom kiest Nederland voor Zorgverzekerinq.nl
  • Vergelijk eenvoudig en snel 28 zorgverzekeringen
  • Direct en eenvoudig aanvragen = tot € 504,- besparen
  • 100% Gratis service: geen advies- of andere kosten