Zorgverzekeraars (concerns)

Zorgverzekeraars concernsWanneer je een zorgverzekering afsluit kun je in Nederland uit elf zorgverzekeraar concerns kiezen. Deze partijen zijn risicodrager voor tenminste één of meerdere verschillende labels, volmachten en verzekeraars. De elf zorgverzekeraars (concerns) die risicodrager zijn, zorgen voor een financieel vangnet voor alle kleinere labels, verzekeraars en volmachten die onder het concern vallen. Op die manier zijn er altijd genoeg financiële middelen aanwezig waarmee de declaraties van de verzekerden vergoed kunnen worden. Bovendien hebben de elf grootste zorgverzekeraars de belangrijke taak om de kleinere labels, volmachten en verzekeraars te controleren. Zij zorgen ervoor dat de voorwaarden uit de polis te allen tijde worden nageleefd. Op deze pagina vind je een overzicht van alle zorgverzekeraars (concerns) terug.

Uit welke zorgverzekeraars (concerns) kun je kiezen?

Hoewel er in totaal elf verschillende zorgverzekeraars (concerns) in Nederland te vinden zijn, zijn er vier zorgverzekeraars (concerns) die er bovenuit springen. In totaal is namelijk 85% van alle Nederlandse verzekerden bij deze vier concerns verzekerd. De grootste Nederlandse verzekeraars zijn VGZ, Zilveren Kruis (Achmea), CZ en Menzis.

Wat zijn labels?

Labels zijn vaak niet (geheel) zelfstandig in de bedrijfsvoering en het inkoopbeleid wat hun zorgverzekering betreft. Een label is een onderdeel van een verzekeraar of een bedrijf. Hoewel een label dus niet geheel op eigen benen staat, hebben zij vaak wel een eigen klantenservice.

Wat wordt er onder volmachten verstaan?

Volmachten zijn geen zorgverzekeraars maar bedrijven die basis en aanvullende verzekeringen van andere zorgverzekeraars (concerns) aanbieden. Daarnaast zijn de volmachten zelf verantwoordelijk voor de administratie van de lopende verzekeringen en kunnen zij zelfstandig schadeclaims verwerken. In Nederland vind je een paar volmachten terug.

Wat houdt een verzekeraar in?

Zoals je net hebt gelezen telt Nederland in totaal elf zorgverzekeraars (concerns). Daaronder vallen verschillende andere verzekeraars. Deze verzekeraars die niet tot de elf concerns gerekend worden, zijn geen risicodrager. Hetgeen wat de verzekeraars zelf regelen is hun inkoopbeleid en klantenservice. Verder opereren de verzekeraars wél zelfstandig en dus los van het concern waartoe zij behoren.

Hieronder vind je een overzicht terug van de elf zorgverzekeraars (concerns) die Nederland rijk is. Verder lees je kort terug waar je het concern aan kunt herkennen.

Zilveren Kruis (Achmea)

Dit concern is het meest populair onder de Nederlandse verzekerden. In totaal zijn er ongeveer 5 miljoen verzekerden die zich bij een label, volmacht of verzekeraar van dit concern hebben aangesloten. Doordat er zoveel mensen voor Zilveren Kruis (Achmea) kiezen, kan dit concern als absolute marktleider worden gezien. Verzekeraars of labels die aan dit concern verbonden zijn, zijn onder andere FBTO, Zilveren Kruis, De Friesland Zorgverzekeraar, Interpolis en nog veel meer.

VGZ

VGZ is één van de vier grootste zorgverzekeraars (concerns) van Nederland. Bij dit concern zijn ongeveer 4 miljoen verzekerden ondergebracht. VGZ is risicodrager van verschillende verzekeraars en labels zoals Univé, ZEKUR, VGZ, IZA, IZZ, Bewuzt, UMC en meer.

CZ

CZ heeft als één van de vier grootste zorgverzekeraars (concerns) ruim 3,5 miljoen verzekerden onder zich vallen. Dit concern werkt alleen met labels en verzekeraars, er zit geen volmacht bij dit concern aangesloten. Via CZ kun je kiezen voor een zorgverzekering via CZ, CZDirect, Just, Nationale Nederlanden en OHRA.

Menzis

Menzis is de laatste van de vier grootste Nederlandse zorgverzekeraars (concerns). In totaal zijn er ongeveer 2,3 miljoen verzekerden bij Menzis aangesloten. De labels en verzekeraars die Menzis als risicodrager hebben zijn Menzis, PMA, HEMA en Anderzorg.

Uit welke overige concerns kun je kiezen?

Naast de vier grootste zorgverzekeraars (concerns) kun je nog uit zeven andere concerns kiezen. Deze concerns zijn DSW-Stad Holland, Zorg en Zekerheid, ONVZ, ASR Ziektekostenverzekeringen, ENO, IptiQ en Eucare. Ook deze kleinere zorgverzekeraars (concerns) hebben een aantal labels, volmachten en verzekeraars waar zij risicodrager voor zijn.

Hoe werkt het inkopen van zorg precies?

De zorgverzekeraars (concerns) kunnen op twee manieren zorg inkopen bij ziekenhuizen en/of andere zorgverleners. De eerste manier van zorginkoop is dat de zorgverzekeraar hier zelf verantwoordelijk voor is. De andere manier waarop de zorgverzekeraars hun zorg kunnen inkopen is door dit aan externe partijen uit te besteden.

Mail de nieuwe zorgpremies!

Zet de wekker en ontvang als eerste de nieuwe zorgverzekering premies

Daarom kiest Nederland voor Zorgverzekerinq.nl
  • Vergelijk eenvoudig en snel 28 zorgverzekeringen
  • Direct en eenvoudig aanvragen = tot € 504,- besparen
  • 100% Gratis service: geen advies- of andere kosten