‘Dokters van de Wereld’ helpen mensen met schulden van gebitsproblemen af

Mondzorg in basispakket
Mondzorg in basispakket

In Amersfoort hebben de eerste mensen gebruik kunnen maken van de mobiele tandartspraktijk ‘Dokters van de Wereld’. In de mobiele tandartspraktijk worden gratis noodbehandelingen verleend aan mensen met gebitsproblemen en die echt niet in staat zijn een aanvullende verzekering af te sluiten. ‘Dokters van de Wereld’ reist heel het land door met slechts een doel: de mondzorg terug in het basispakket krijgen.

Mondzorg terug in basispakket, dat is het streven van ‘Dokters van de Wereld’

Ruim anderhalf miljoen mensen mijden de tandarts omdat ze simpelweg niet in staat blijken een aanvullende verzekering af te sluiten. Zij moeten van weinig geld rond zien te komen en dat betekent keuzes maken. Anderen worden uit de verzekering gegooid als blijkt dat ze de premie niet tijdig betalen. Volgens ‘Dokters van de Wereld’ levert dat grote problemen op.

Trekken zich terug uit het sociale leven

Mensen die gebitsproblemen hebben maar niet naar de tandarts gaan, krijgen te maken met eet- en slaapproblemen. Vanuit een vorm van schaamte trekken ze zich terug uit het sociale leven en op den duur kan een slecht gebit zelfs voor hart- en vaatziekten zorgen. Redenen voldoende dus om mondzorg terug in het basispakket te nemen, zo vindt de belangenorganisatie.

Eerste succesje is een feit

Ondertussen is een eerste succesje een feit. De Tweede Kamer stemde namelijk unaniem in met het voorstel om mensen in de schuldhulpverlening niet uit de aanvullende verzekering te knikkeren. Het moet de opmaat zijn naar veel meer. De komende maanden probeert men meer politieke druk uit te oefenen om te zorgen dat mondzorg weer voor iedereen toegankelijk is.

Keert de anticonceptiepil terug in het basispakket?

anticonceptie terug in basispakket?
anticonceptie terug in basispakket?

Keert de anticonceptiepil terug in het basispakket? Die vraag zou zomaar eens positief beantwoord worden nu een voorstel van PvdA Kamerlid Attje Kuiken op een meerderheid van de Kamer kan rekenen. Zij wil dat de pil terugkeert in het basispakket, net als andere anticonceptiemiddelen overigens, met uitzondering van het condoom.

Keert de anticonceptiepil terug in basispakket? Als het aan de meerderheid van de Kamer ligt wel

Kuiken is van mening dat elke vrouw toegang moet krijgen tot optimale anticonceptie en dat dit dus niet van de financiële situatie afhankelijk mag zijn. Kuiken noemt anticonceptie geen luxe maar noodzaak. De anticonceptiepil verdween in 2011 uit de basisverzekering. Destijds was de Kamer van mening dat dit geen medische noodzaak was. In de huidige situatie krijgen vrouwen tot achttien jaar de pil volledig vergoed uit het basispakket. Tot aan het 21e levensjaar is dat ook het geval, al gaat de pil dan wel ten koste van het eigen risico. Vrouwen boven de 21 jaar dienen een aanvullende verzekering af te sluiten of de pil gewoon zelf te betalen.

Druk uit de samenleving

Nog niet eens zo heel lang geleden was een meerderheid van de Kamer overigens nog tegen een terugkeer van de pil in het basispakket. Er kwam vanuit de samenleving wel steeds meer druk om de pil opnieuw op te nemen in de basisverzekering. Dit ook om het aantal abortussen tegen te gaan. Die druk lijkt nu effect te sorteren nu de motie van Kuiken op steun van de meerderheid van de Kamer kan rekenen.

Minder Nederlanders mijden de zorg

minder Nederlanders mijden zorg
minder Nederlanders mijden zorg

Het percentage Nederlanders dat zorg mijdt vanwege de kosten daalt. Dat is gebleken uit onderzoek van Nivel. Van de ondervraagden bleek 7 procent de zorg te mijden vanwege de kosten van het eigen risico of een eigen bijdrage, In 2016 bijvoorbeeld, lag dit percentage nog op 16 procent.

Onderzoek van Nivel toont opvallende cijfers

Elk jaar opnieuw doet Nivel onderzoek naar hoe Nederlanders de kwaliteit van zorg en de zorgverzekeraars ervaren. Uit het onderzoek bleek dat 4 procent van de Nederlanders het afgelopen jaar een medisch probleem had maar daar vanwege de kosten verder niets aan deed. Drie procent negeerde vanwege de kosten die gemaakt moesten worden een door een arts voorgeschreven behandeling of medisch onderzoek. Slechts 1 procent haalde een voorgeschreven geneesmiddel of recept niet af bij de apotheek, ook al vanwege het kostenplaatje.

Meer kennis over zorgtoeslag en gespreid betalen eigen risico

Opvallend is wel dat ondanks het feit dat het eigen risico de afgelopen jaren gelijk is gebleven. Terwijl het aantal mensen dat zorg mijdt toch is gedaald. Dat heeft volgens Nivel te maken met het toenemen van het kennisniveau in ons land, onder andere over zaken als zorgtoeslag en over gespreid betalen. Ook zijn er meer regelingen mogelijk als sprake is van betalingsachterstanden.

Menzis beëindigt nu ook gemeentepolis in Almere

Menzis stopt gemeentepolis
Menzis stopt gemeentepolis
Menzis wordt 7 euro duurder

Menzis beëindigt nu ook gemeentepolis in de gemeente Almere. De zorgverzekeraar wilde aanvankelijk al in 2018 stoppen in Almere. Die gemeente slaagde er echter niet in een vervangende zorgverzekeraar te vinden. En die is ook nu nog steeds niet gevonden. De samenwerking tussen Menzis en Almere stopt op 1 januari 2022.

Menzis beëindigt nu ook gemeentepolis in Almere, en dat per 1 januari 2022

Via Menzis kregen mensen met een laag inkomen een zorgverzekering aangeboden. De gemeentepolis was een collectieve zorgverzekering voor mensen in de bijstand. Die mensen kregen zo een verzekering waarbij de gemeente Almere financieel bij kon dragen. Het eigen risico voor deze groep mensen bleef zo ook laag. Reden dat Menzis in Almere afhaakt is omdat de gemeente niet tot het kernwerkgebied van de verzekeraar hoort.

Zoekt al drie jaar naar een andere verzekeraar

Almere zoekt ondertussen al een kleine drie jaar naar een vervanger van Menzis. Gezien het werkgebied zou dat Zilveren Kruis moeten zijn. Die verzekeraar heeft vooralsnog echter geen trek om zaken te doen met Almere. Almere zit zo onderhand aardig in de piepzak. Het maakte de kwestie al aanhangig bij zorgverzekeraars, het Ministerie van Volksgezondheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland. Gesprekken leverden vooralsnog echter niets op.

Uiteraard is Almere ongerust over de situatie. Het hoopt alsnog een zorgverzekeraar te vinden, anders hebben de mensen met een laag inkomen in Almere toch een probleem.

Precies 1,1 miljoen mensen kiezen nieuwe zorgverzekeraar

1,1 miljoen overstappers

1,1 miljoen overstappers

Precies 1,1 miljoen mensen kiezen nieuwe zorgverzekeraar. Hoewel er al gesteld werd dat het aantal overstappers van zorgverzekeraar rond dit aantal zou zitten zijn de cijfers nu definitief. Met dit nieuws kwam onderzoeksbureau Vektis vandaag.

Precies 1,1 miljoen mensen kiezen nieuwe zorgverzekeraar, zelfde cijfer als een jaar eerder

Vektis baseerde zich op de cijfers die het inzag van alle zorgverzekeraars in ons land. Het aantal van 1,1 miljoen overstappers ligt precies gelijk aan het aantal overstappers een jaar eerder. Van de verzekerden betekent dit dat 6,5 procent koos voor een nieuwe zorgverzekeraar. Ook dat getal is niet onbekend, het aantal overstappers  schommelt al jaren ergens tussen de 6 en 7 procent.

Corona heeft geen invloed gehad

Overigens zijn de mensen die een andere verzekering sloten bij dezelfde verzekeraar niet meegerekend. Uit de cijfers blijkt dat corona geen invloed heeft gehad op het aantal overstappers, iets dat wel verwacht was getuige de geluiden in de media.  Vektis komt eind april opnieuw met de cijfers naar buiten, dan  met een analyse van de overstapcijfers.

Jongeren willen massaal de pil en het spiraaltje terug in basispakket

Jongeren willen massaal de pil en het spiraaltje terug in basispakket

 

Jongeren willen massaal de pil en het spiraaltje terug in basispakket

Jongeren willen massaal de pil en het spiraal terug in basispakket. Dat bleek uit een onderzoek dat Een Vandaag deed onder 3500 jonge mensen in de leeftijd van 16 tot en met 34 jaar. Liefst 85 procent vindt dat  anticonceptie voor alle vrouwen terug moet in het basispakket. Er moet, zo vinden de jongeren, zo weer sprake zijn van gelijkheid tussen de man en de vrouw.

Pil en spiraaltje terug in basispakket, 93 procent van de vrouwen is voor

Liefst 93 procent van de vrouwen en 77 procent van de mannen is voor de terugkeer van de pil en het spiraaltje in de basisverzekering, Anticonceptie is iets dat altijd vergoed moet worden uit de basis zorgverzekering, zo oordelen zij. Tot 2011 was dit ook het geval. Door bezuinigingen verdween anticonceptie toen echter uit het basispakket. Vrouwen beneden de 18 jaar krijgen nu overigens nog wel anticonceptie vergoed. Jongeren tussen de 18 en 20 jaar  moeten aanspraak maken op het eigen risico en vrouwen boven die leeftijd dienen anticonceptie zelf te betalen.

Ongelijkheid tussen de man en de vrouw

Volgens de ondervraagden leidt dit gegeven tot ongelijkheid. Nu betalen vrouwen de rekening voor iets waarvan de mannen ook baat hebben. Bovendien kosten ongewenste zwangerschappen de maatschappij wellicht net zo veel geld als het regelen van anticonceptie. Opvallend; van de ondervraagden betaalt 60 procent van de mannen mee aan anticonceptie voor de vrouw. Dat  doen ze op de bekende fifty fifty manier.