Doorlooptijden in de zorg moeten sneller

doorlooptijden in de zorg moeten sneller

doorlooptijden in de zorg moeten sneller

De doorlooptijden in de zorg moeten sneller. Die mening is de Nederlandse Zorgautoriteit toegedaan. Zij vinden dat met name het proces rond het aanvragen van wijkverpleging geoptimaliseerd moet worden.

Doorlooptijden in de zorg moeten sneller, NZa deed onderzoek

Dat de doorlooptijden in de zorg sneller moeten, daar zijn de verzekeraars het overigens mee eens. Ook zij willen dat de verzekerden zo snel mogelijk de zorg thuis krijgen die noodzakelijk is. Dat geldt dus ook voor het aanvragen van wijkverpleging bij de aanbieder waarmee geen contract is en voor mensen die een PGB uit de zorgverzekeringswet hebben. De Nederlandse Zorgautoriteit deed onderzoek naar de doorlooptijd van aanvragen voor wijkverpleging. Om verschillende redenen ontstaat namelijk steeds vertraging in de behandeling van de aanvragen. Redenen waarom er steeds vertraging ontstaat zijn onder meer een incompleet ingediende aanvraag.  Een beperkte capaciteit van de zorgverzekeraar om de aanvragen af te handelen is een andere reden. Ook een onduidelijke communicatie en registratie worden als redenen opgevoerd.

Terugkoppeling en aanbevelingen voor de zorgverzekeraars

De NZa gaf alle zorgverzekeraars in ons land een terugkoppeling van de bevindingen. Ze kregen ook aanbevelingen om het proces te optimaliseren. De verzekeraars hebben laten weten met de resultaten aan de slag te gaan. Zij gaan al met terugwerkende kracht de zorgkosten vergoeden als zij de aanvraag voor wijkverpleging hebben behandeld. De zorgaanbieder kan vervolgens direct beginnen met het verlenen van zorg. Op die manier hoeven verzekerden zo niet onnodig lang te wachten op zorg.

VGZ begroet 351.000 nieuwe klanten

VGZ begroet 351.000 nieuwe klanten

 

VGZ begroet 351.000 nieuwe klantenVGZ begroet 351.000 nieuwe klanten, zo bleek deze week uit de cijfers over 2020. Daarmee komt het totaal aantal verzekerden uit op 4,2 miljoen. Overigens is VGZ per 1 januari van dit jaar ook weer de zorgverzekeraar van het CAK.

VGZ begroet 351.000 nieuwe klanten; nu 4,2 miljoen klanten

VGZ, en dan bedoelen we ook  IZA, IZZ, Univé, Bewuzt, UMC en United Consumers, zelf zegt dat de groei te maken heeft met de zinnige zorg die het al jarenlang  biedt. Bovendien slaagt VGZ er steeds opnieuw in de stijging van de premie beperkt te houden.

VGZ fuseerde en fuseerde de afgelopen jaren

VGZ staat voor de stichting Volksgezondheidszorg en is een voormalig bovenbouwmaatschappij, een particuliere ziektekostenverzekeraar die door ziektekosten was opgericht. De zorgverzekeraar is met het hoofdkantoor gevestigd in Arnhem. Voorts heeft VGZ vestigingen in Alkmaar, Eindhoven, Gorinchem en Heerlen. VGZ fuseerde de afgelopen jaren diverse keren, Zo fuseerde VGZ in 1991 met liefst zes ziekenfondsen in Zuid Nederland. In 2004 fuseerde VGZ met IZA. In 2005 volgde Trias en in 2007 ging VGZ samen met Univé.

Nog een paar dagen voor een nieuwe zorgverzekeraar

nieuwe zorgverzekeraar vinden

Mensen die voor 31 december vorig jaar hun zorgverzekering opzegden hebben nog een kleine week om een nieuwe zorgverzekeraar te vinden. Veel mensen denken dat alles wat betreft de zorgverzekering voor 31 december 2020 geregeld had moeten zijn.  Niets is echter minder waar. Mensen die hebben opgezegd voor 31 december hebben de hele maand januari de tijd een nieuwe zorgverzekering te vinden. Nog een paar dagen dus.

Brief van het CAK bij niet vinden nieuwe zorgverzekeraar voor 1 februari

Dat betekent ook dat opzeggingen die na de jaarwisseling gedaan werden niet zijn doorgevoerd. Mensen die voor 1 februari nog geen nieuwe zorgverzekeraar hebben gevonden maar later?  Die moeten weten dat de verzekering in elk geval niet met terugwerkende kracht ingevoerd wordt. Dat is wel het geval als je voor 1 februari een nieuwe verzekeraar gevonden hebt. Mensen de geen zorgverzekering hebben op 1 februari krijgen een brief van het CAK. Daarin worden ze aangespoord om alsnog een zorgverzekering te kiezen. Doe je dat vervolgens nog niet, dan kan een boete opgelegd worden.

Als iemand achttien jaar wordt

Als je wel plannen had om een nieuwe zorgverzekeraar te kiezen maar dit er bij in geschoten is? Dan kun je bij je huidige verzekeraar proberen de zorgverzekering aan te passen. Dit is iets wat overigens niet bij alle verzekeraars in ons land kan. In bepaalde gevallen kun je ook gedurende het jaar een verzekeraar kiezen. Dit als mensen bijvoorbeeld 18 jaar worden en niet langer meeverzekerd zijn met een van de ouders.

 

Mensen met schulden moeten naar de tandarts kunnen blijven gaan

mensen met schulden moeten naar de tandarts kunnen blijven gaan
mensen met schulden moeten naar de tandarts kunnen blijven gaan
mensen met schulden moeten naar de tandarts kunnen blijven gaan

Mensen met schulden moeten naar de tandarts kunnen blijven gaan. Dat wil de Tweede Kamer, nu een motie van GroenLinks en de ChristenUnie over dit onderwerp is aangenomen.  De Kamer wil dat mensen met een schuld bij hun zorgverzekering niet meteen ook hun aanvullende zorgverzekering kwijtraken en om die reden niet meer naar de tandarts en de fysiotherapeut gaan.

Mensen met schulden moeten naar de tandarts kunnen blijven gaan; Kamer onderzoekt hoe probleem op  te lossen

In de praktijk zijn mensen die schulden opbouwen bij hun zorgverzekeraar ook hun aanvullende verzekering kwijt. Ze kunnen  daar pas weer een beroep op doen als de schulden bij de zorgverzekering zijn afgelost. Het aantal mensen met schulden neemt sinds het uitbreken van Covid-19 behoorlijk toe.  Dat zou betekenen dat door de schuldengolf waarvan sprake is mensen langdurig de zorg mijden vanwege de schuld die er is bij de zorgverzekering. De Tweede Kamer acht dat onwenselijk.

Iedereen heet recht op zorg

Volgen de indieners van de motie heeft iedereen recht op zorg. ‘Dat is geen luxe, maar bittere noodzaak’, zo liet de woordvoerder van GroenLinks weten. ‘Bovendien is het verstandiger nu in te grijpen. want op de langere termijn kunnen de kosten nog wel eens veel hoger zijn als dit probleem opgelost moet worden. De politieke partij noemt het ‘onacceptabel’ dat er zorgverzekeraars zijn die op basis van de financiën bepaalde  mensen uitsluiten van een verzekering, Het is overigens aan de tweede Kamer om te onderzoeken hoe dit probleem na het aannemen van de motie aangepakt kan worden.

Aantal overstappers zorgverzekering blijft gelijk

minder Nederlanders mijden zorg

aantal overstappers zorgverzekering blijft gelijk

Het aantal mensen dat voor het einde van 2020 voor een nieuwe zorgverzekering kozen is ongeveer gelijk gebleven. Dat maakt onderzoek van Zorgverzekering Nederland duidelijk. Het gaat om ongeveer 1,1 miljoen mensen die overstapten, zo rond de 6,5 procent. De verzekeraars lieten al weten dat het aantal overstappers elk jaar rond de 6 en 7 procent schommelt.

Exacte aantal overstappers zorgverzekering nog niet bekend

Overigens kan het exacte aantal overstappers nog niet bekend worden gemaakt. Dit omdat mensen die hun verzekering voor 1 januari 2021 opzegden nog de maand januari hebben om een nieuwe verzekeraar te zoeken. Desondanks zal het aantal overstappers zorgverzekering niet boven de 7 procent komen. Althans, dat is de verwachting.

Met de laatste trein

Er was volgens de verzekeraars wel een tendens zichtbaar onder de overstappers en onder de groep mensen die dit overwogen. Het lijkt er namelijk op dat de verzekerden dit jaar meer informatie in hebben gewonnen over het polisaanbod voordat besloten over te stappen naar een nieuwe verzekeraar. Ook dit jaar stapten op de laatste dag nog een grote groep mensen over naar een andere verzekeraar. Sterker nog, er waren mensen die dit nog in de laatste seconden van 2020 deden. Met name jongeren bleken dit jaar erg laat.

Tachtig procent kiest aanvullende verzekering

Van de overstappers kozen vier van de vijf voor een aanvullende zorgverzekering. Doorgaans wordt vooral gekeken naar de prijs. De goedkoopste basisverzekeringen voor 2021 worden aangeboden door Zekur (85,95 euro), ZieZo Selectief (86,38), Jaaah Basis (87,22 euro), Anderzorg Basis (89,19), ZieZo Basis (89,35 euro) en Just Basic (89,87).

Groningers betalen minst aan zorgverzekering

Groningers betalen minst voor zorgverzekering

Groningers betalen minst voor zorgverzekering

Groningers betalen minst aan zorgverzekering. Dat liet een onderzoek van de website geld.nl zien. Groningers gebruiken veel minder de aanvullende verzekeringen die er zijn en hebben het ook al niet zo op de vrije zorgkeuze. Per saldo betalen inwoners van de provincie Groningen dan ook minder aan zorgpremie dan in 2020.

Groningers betalen minst aan zorgverzekering, zelfs minder dan in 2020

Groningers betalen gemiddeld genomen de laagste premie voor de zorgverzekering 2021. Gemiddeld leggen ze per maand namelijk 134 euro  neer. Een jaar eerder was dat nog twee euro meer, 136 euro dus. Het landelijke gemiddelde ligt op net iets boven de 150 euro per maand. Uit het onderzoek kwam eveneens naar voren dat  een derde van alles Groningers alleen een basisverzekering voldoende vindt.

In Zeeland betaalt men het meest

Gek genoeg betaalt men bij de buren in Drenthe precies volgens het landelijke gemiddelde en dus een bedrag van 152,72 euro per maand. In Zeeland daarentegen betaalt men het meest van alle Nederlandse provincies met een maandbedrag van 171,59 euro.  Utrecht en de provincie Flevoland volgen Zeeland en betalen ook relatief veel voor de zorgverzekering.

 

Veel Nederlanders stappen pas op laatste moment over

doorlooptijden in de zorg moeten sneller

Nederlanders wachten lang met overstappen

Veel Nederlanders stappen pas op laatste moment over naar een andere zorgverzekering. Dit bleek onder neer uit onderzoek van PriceWise. Zo geldt de periode tussen kerst en oud en nieuw als veruit de drukste periode voor verzekeraars.

Veel Nederlanders stappen pas op laatste moment over, Nederlanders zijn deadline junkies

In genoemde periode werden de zorgverzekeraars ook dit jaar  overspoeld met vragen en telefoontjes. En dat terwijl de consument vanaf 12 november al gelegenheid had eventueel over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Een verklaring voor het feit dat Nederlanders zo laat zijn, is er niet. Wel is bekend dat Nederlanders graag de deadline zoeken. Liefst 17 procent stapte nog op de laatste dag over naar een andere verzekeraar. Ruim veertig mensen deden dat zelfs in de laatste minuut van 2020.

 Jongeren treuzelen het langst

De deadline dus als stok achter de deur dus. Dat geldt helemaal voor jongeren, die ook dit jaar weer erg laat waren met overstappen. 52 procent  van de mensen tussen de 18 en 24 jaar stapte in de laatste week over.  Van alle 65-plussers deed slechts 20 procent dit.

Overstappen zou teveel tijd kosten

Ook termen als uitstelgedrag worden veelvuldig genoemd als reden waarom Nederlanders zo lang wachten met overstappen naar een andere zorgverzekeraar. De mensen die niet overstapten werd gevraagd naar de reden. Tot de meest genoemde antwoorden behoorden de angst om verkeerde keuzes te maken, geen reden om over te stappen en het feit dat overstappen te veel tijd kost. Zeker de laatste reden is bezijden de waarheid. Overstappen was nooit eerder zo gemakkelijk en ging zo snel.