Jongeren betalen de zorgpremie tijdig met dank aan Get a Grip

Jongeren moeten de zorgpremie weer op tijd gaan betalen
Jongeren moeten de zorgpremie weer op tijd gaan betalen

Jongeren betalen de zorgpremie weer op tijd in het vervolg. Dit is althans de bedoeling van het Humanitas project Get a Grip. Het project moet ervoor zorgen dat jongeren vanaf 16 jaar hun geldzaken weer op orde krijgen en zich weer zelf kunnen redden. Ook jongeren betalen de zorgpremie vaak te laat, zo is gebleken. Het project wordt uitgerold door Humanitas Lansingerland en zou eventueel landelijke dekking kunnen krijgen.

Jongeren betalen de zorgpremie te laat of helemaal niet

Ook jongeren betalen de zorgpremie te laat of helemaal niet. Sterker nog, 40 procent van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar hebben al schulden in de vorm van een lening of betalingsachterstanden. Duidelijk is dat een aantal de verantwoordelijkheid wel, maar een grote groep de financiële verantwoordelijkheden nog niet kan dragen.

Jongeren beter keren omgaan met geld

Get a Grip moet ervoor zorgen dat  dat jongeren beter leren omgaan met geldzaken. Vrijwilligers zullen het project vorm geven. In eerste instantie zal getracht worden jongeren inzicht te geven in  inkomsten, uitgaven en schulden. Weer anderen krijgen hulp bij het maken van een financiële administratie en in bepaalde gevallen zal naar oplossingen gezocht worden.

Verantwoordelijkheid dragen

Doel van het project is dat jongeren, hun geldzaken weer op orde krijgen en zelf de verantwoordelijkheid weer kunnen dragen als het gaat om de financiën. Nu blijken veel jongeren de prioriteit te geven aan feesten in plaats van het betalen van bijvoorbeeld de zorgpremie. In die situatie moet verandering komen, zo meent Humanitas.

Tot 2023 blijft collectieve zorgverzekering de moeite waard

Collectieve zorgverzekering is de moeite waard
Collectieve zorgverzekering is de moeite waard

Liefst 65 procent van de Nederlanders is collectief verzekerd. Nog wel, want de collectieve zorgverzekering verdwijnt vanaf 2023. Collectieve zorgverzekeringen werden aangeboden met een fikse korting op de premie, zo was althans de bedoeling. Ondanks het verbod dat er komt, blijft een collectieve verzekering de moeite waard.

Collectieve zorgverzekering de moeite waard tot 2023

In de praktijk echter, liep dat anders. Zorgverzekeraars verhoogden eerst de premie om vervolgens een korting aan te bieden. Per saldo was je zo alsnog meer geld kwijt dan wanneer je zelf een verzekering afsloot. Dat moest stoppen, zo oordeelde de minister die de korting daarom in eerste instantie verlaagde van 10 naar 5 procent maar per 2023  niet meer toestaat dat groepen verzekerden een korting aangeboden krijgen.

De voordelen van dit type zorgverzekering

Dat neemt echter niet weg dat een collectieve zorgverzekering wel degelijk ook een aantal voordelen biedt. Zo is vaak sprake van ruimte vergoedingen en zijn er speciale dekkingen op het gebied van gezondheidszorg en ook preventie. Vaak ook gelden er kortingen op een aantal aanvullende verzekeringen en voort wordt iedereen geaccepteerd. Ook de toegang tot bepaalde gezondheidsprogramma’s, dan kun je denken aan trainingen en coaching, zijn gemakkelijker bereikbaar. Bovendien kun je je partner en je kinderen gunstig meeverzekeren.

Nog steeds een optie

Dat betekent dat een collectieve zorgverzekering nog gewoon een optie is. Want door de berichten had het er alle schijn van dat het nu al gedaan was met deze verzekering. Niets is echter minder waar.

Het grote vergelijken

Nog heel even en de verzekeraars maken de premies voor 2021 bekend. Ze zijn verplicht dit uiterlijk 12 november te doen. Vervolgens zal het grote vergelijken weer beginnen en zullen ongetwijfeld duizenden verzekeringnemers van verzekeraar wisselen. Tot de opties behoort dus volgend jaar zeker nog de collectieve zorgverzekering.

Zorgverzekeraars doen mee aan ‘Op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland’

Zorgverzekeraars doen mee aan schuldenaanpak
Zorgverzekeraars doen mee aan schuldenaanpak

Gemeenten, zorgverzekeraars en andere organisaties hebben een pact gesloten. Want ook de zorgverzekeraars doen mee aan ‘Op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland’. Het is de bedoeling dat de betrokken partijen dezelfde aanpak kiezen wat betreft mensen met schulden. Op die manier hopen de deelnemende partijen dat mensen sneller hun openstaande schulden af kunnen lossen.  Gemeenten hopen dat ze meer mensen met een schuldenlast van dienst kunnen zijn.

Zorgverzekeraars doen mee, succesvolle lokale aanpak wordt landelijk uitgerold

Het pact kwam tot stand onder auspiciën van SchuldenlabNL. Dit is een landelijk samenwerkingsverband met private en publieke partners. Het pact heeft als doel om succesvolle en lokale schuldenaanpakken landelijk uit te rollen. In de afgelopen periode werkte SchuldenlabNL nadrukkelijk samen met zorgverzekeraars en andere partijen. Dit zijn vooral partijen waar mensen sneller schulden oplopen.

Covid-19 maakt nieuwe slachtoffers

De meer intensieve samenwerking voor mensen met schulden lijkt precies op het juiste moment te komen. Vanwege Covid-19 krijgen ongetwijfeld meer mensen te maken met financiële problemen.  Zeker kwetsbare groepen worden hard getroffen dor Covid-19. Het kabinet stelde al extra geld beschikbaar. Dat geld moet aangewend worden om de gemeentelijke schuldhulpverlening voor te bereiden op een grote toestroom van mensen die om hulp gaan vragen. Ook wordt extra geld uitgetrokken om armoede binnen gezinnen beter en eerder in kaart te krijgen.

Aanpak schulden en armoede versterken

Gemeenten en nu dus ook zorgverzekeraars hebben met het kabinet afspraken gemaakt om de aanpak van schulden en armoede te versterken en te versnellen. Mensen moeten – zo wil het kabinet- sneller aan de bel trekken bij financiële problemen. Bovendien moeten ze op de hoogte zijn welke hulp beschikbaar is om zo de schulden het hoofd te kunnen bieden. Het voorliggende initiatief is overigens een aanvulling op het Actieplan brede schuldenaanpak. Dit is een onderdeel van het regeerakkoord.

Gemeente helpt minima met zorgverzekering

Gemeente helpt minima
Gemeente helpt minima

De gemeente Bronckhorst helpt minima die straks de eigen zorgverzekering gaan betalen.  Die krijgen  bij meer dan 100 euro aan zorgkosten in het eigen risico een tegemoetkoming. Dit doet Bronckhorst omdat de gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor minima bij Menzis stopt.

Gemeente helpt minima met zorgverzekering, collectieve verzekering levert gemeenten en minima geen voordelen meer op

Het is me wel wat met de zorgverzekering, een verzekering die tot 12 november in elk geval gesprek van de dag blijft. Dan moeten de verzekeraars uiterlijk de premie voor de zorgverzekering 2021 bekend hebben gemaakt. Maar er is dus meer dan alleen nieuwsgierigheid over de nieuwe premies, zo blijkt wel uit de ontwikkelingen in Bronckhorst. Want daar kregen alle inwoners die nu nog een zorgverzekering hebben via de gemeente deze week een brief. Dit zijn de mensen  die tot 110 procent van de bijstandsnorm krijgen. Dan gaat het om bedragen die tussen de 1100 euro voor een alleenstaande en 1600 euro voor getrouwden of samenwonenden liggen.

Mensen krijgen begeleiding bij overstap naar nieuwe verzekering

Bronckhorst gaat niet verder met de minimaverzekering omdat er veel andere opties zijn en omdat er amper nog voordeel voor de gemeente is. Het is voor minima goedkoper om zelf een zorgverzekering af te sluiten. Bronckhorst  begeleidt de mensen die het betreft naar een nieuwe verzekering. Betrokkenen krijgen in november nogmaals een brief van de gemeente. Onderneemt men geen actie, dan blijft men gewoon bij Menzis.

Worden de kosten van de griepprik vergoed?

kosten voor de griepprik worden vergoed
worden de kosten van de griepprik vergoed?

Worden de kosten van de griepprik vergoed door de zorgverzekeraar? De vraag wordt tegenwoordig vaker als ooit gesteld. De vraag naar de griepprik is groter als ooit tevoren. Dat heeft alles te maken met Covid-19. Niet dat de griepprik mensen beschermt tegen corona. Wel is het zo dat de combinatie influenza en corona ernstige gevolgen kan hebben.

Worden de kosten van de griepprik vergoed of niet?

Elk jaar laten miljoenen mensen zich inenten tegen de griep.  Dit jaar is de vraag groter als ooit tevoren. Ook mensen die voorheen niets wilden weten van de griepprik, staan nu te dringen om een prik te krijgen. Daardoor driegt nu een tekort aan vaccins te ontstaan. Nu al zijn er wachttijden voor mensen die de griepprik willen. In totaal zijn er dit jaar 3,8 miljoen vaccinaties gekocht, Dat is a een half miljoen meer dan te doen gebruikelijk,  het is echter onzeker of dit aantal nu wel genoeg is.

Er zijn dit jaar 3,8 miljoen vaccins ingekocht

In totaal komen zes miljoen mensen in aanmerking voor de griepprik. De vraag worden de kosten van een griepprik vergoed, kan met ja beantwoord worden. Mits je in de doelgroep valt. In dat geval valt er ook automatisch een uitnodiging in je brievenbus. Krijg je die, dan is de griepprik dus gratis. Ter illustratie, normaliter komt ongeveer de helft van de mensen die een uitnodiging krijgt opdagen voor de griepprik.

Je kunt het vaccin ook zelf kopen

De kosten van de griepprik worden vergoed als je binnen de doelgroep valt. Dit is iedereen van 60jaar of ouder en kinderen en volwassenen die behoren tot de risicogroep als bijvoorbeeld diabetes, mensen met chronische hart- en vaatziekten, longziekten en mensen met een lage weerstand. Dat neemt niet weg dat je jonger bent ook een griepprik kunt halen. In dat geval worden de kosten niet vergoed. Normaliter haal je het vaccin bij de apotheek en betaal je een bedrag tussen de 25 en 40 euro.  Of de apotheek nu het vaccin beschikbaar heeft, is maar de vraag gezien de grote vraag die er is naar het vaccin.