Verschillen in zorgpremie zijn groot en worden nog veel groter

verschillen in zorgpremie zijn groot
verschillen in zorgpremie zijn groot

De verschillen in zorgpremie zijn groot. Ze worden in de toekomst nog veel groter. Dat is een van de uitkomsten van het  onderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit uitvoerde naar de zorgverzekeringen 2020.  Het grootste verschil tussen de duurste en de goedkoopste basisverzekering bedraagt maar liefst 499 euro per jaar. Dat is dus omgerekend 41,60 euro per maand.  Het onderzoek van de NZa leverde meer verrassende inzichten op.

Verschillen in zorgpremie zijn groot, aantal internetverzekeringen verder gegroeid

Zo is het aantal zorgverzekeringen met zogenaamde beperkende voorwaarden (dit zijn budgetpolissen) met in totaal vier afgenomen.  In 2020 kon men kiezen uit in totaal 34 naturapolissen, waarvan tien met beperkende voorwaarden. Voorts waren er 17 restitutiepolissen en vier combinatiepolissen. In ons land blijken 76,2 procent van de mensen een naturapolis te hebben.  Verder is het aantal internetverzekeringen weer verder opgelopen. Dit met precies 5 procent.

In 64 procent van de gevallen is sprake van een digitale polis

In 64 procent van alle zorgverzekeringen is sprake van een digitale polis. Er is sprake van een internet zorgverzekering als de verzekerde  de polisvoorwaarden en de premiewijzingen alleen digitaal  ontvangt. In dat geval verloopt ook de communicatie volledig digitaal.  In ons land zijn er overigens nog maar drie verzekeringen die je alleen maar op digitale wijze af kunt sluiten.

Naturapolissen zijn het goedkoopst

Een groeiende groep mensen koos in 2020 voor een hoger eigen risico. Dat verschil is echter gering: 0,2 procent.  De keuze voor het maximale eigen risico is overigens sterk gegroeid; met 10 procent om precies te zijn. Berekend is verder dat de gemiddelde zorgpremie voor de basisverzekering  in 2020 1414 euro is. Dit is 117,83 euro per maand. De verschillen in zorgpremie zijn groot en worden alleen maar groter. De goedkoopste verzekeringen zijn de naturapolissen met beperkende voorwaarden. deze verzekering kost gemiddeld 1125 euro per maand. Restitutiepolissen tenslotte kosten gemiddeld 123,66 euro per maand.

Zorgpremie met meer dan 5 euro omhoog

nieuwe zorgverzekeraar vinden
pemie met meer dan 5 euro omhoog
premie met meer dan 5 euro omhoog

Zorgpremie toch meer dan 5 euro duurder, althans als de voortekenen niet bedriegen. Want van de zorgverzekeraars maakte DSW deze week als eerste de prijs voor 2021 bekend, En daaruit blijkt dat  er bij deze verzekeraar sprake is van een stijging van 6,50 euro per maand.  Dat belooft dus niet veel goeds.

Zorgpremie met meer dan 5 euro omhoog, DSW biedt standaard pakket voor 124,50

Op Prinsjesdag liet het kabinet weten  dat er uit werd gegaan van 5 euro voor de premie.  Dat valt als de voortekenen niet bedriegen toch even wat hoger uit, Door de premieverhoging van 6,50 euro betaal je nu bij DSW voor de standaard verzekering  124,50 euro.

Kabinet breekt belofte, premie zou rond 5 euro duurder worden

Ondertussen wordt er vanuit de consument al weer volop gemord nu de eerste de beste verzekeraar alweer boven de 5 euro  zit wat betreft de zorgverzekering, DSW is nu de eerste die de premie bekend maakt, de consument vreest met grote vrezen  voor de rest van de verzekeraars.  Dan moet blijken of  DSW een trendsetter is of niet. De vrees is het eerste en weer, zo moppert de consument,  lijkt een belofte  door het kabinet gebroken te worden.  Een andere groep moppert niet en ziet de verhoging an sich als een beloning voor  de inzet van de zorg.

Massaal op zoek naar de goedkoopste

Nog een paar maanden en de consument zal op basis van de prijs van de nieuwe verzekering weer massaal van verzekering gaan wisselen. Het heeft er alle schijn van dat de verzekeraar met de laagste prijs op voorhand al winnaar te worden.

En hoe zit het dan met het eigen risico?

1,1 miljoen overstappers
Zorgverzekering en het eigen risico
Zorgverzekering en het eigen risico

Nederland is toch wel in de ban van de zorgverzekering en de te betalen zorgpremies in 2021. Ondertussen hebben de verzekeraars de eerste prijzen van hun premies bekend gemaakt. Dat we meer gaan betalen, dat staat vast. En dat lijkt meer te worden dan de door het kabinet genoemde bedrag van vijf euro.  Ondertussen blijkt dat lang niet iedereen precies weet wat het eigen risico nou precies is.

Als je boven de 18 jaar bent  en zorg vanuit het basispakket gebruikt

Het eigen risico betaal je als je boven de 18 jaar bent en je zorg vanuit het basispakket gebruikt. Buiten het eigen risico valt onder meer het bezoek aan de huisarts. In ons land zal het bedrag van het eigen risico onveranderd blijven ten opzichte van dit jaar: 385 euro. Eigen risico betekent dus dat je zelf de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen moet betalen.

Voor ‘bepaalde zorg’ geldt weer een uitzondering

Voor ‘bepaalde zorg’ geldt geen eigen risico. Dan hoef je dus zelf niets te betalen. Die ‘bepaalde zorg’ is onder meer de huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg, een aantal chronische ziekten waaronder diabetes, wijkverpleging, nacontrole bij orgaandonatie, reiskosten bij orgaandonatie en ook een gecombineerde leefstijlinterventie.

Verzekeraars kunnen overigens bepaalde programma’s, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van eigen risico. Je kunt via de zorgverzekering overigens regelen dat je het eigen risico in termijnen betaalt.

Het is gedaan met de collectieve zorgverzekering vanaf 2023

Vergelijk zelf je zorgverzekering
einde aan collectieve verzekering
einde aan collectieve zorgverzekering

Het is gedaan met de collectieve zorgverzekering. Vanaf 2023 zal deze verzekeringsvorm helemaal verdwijnen. Dat liet de verantwoordelijke minister weten.  Vanaf dat jaar is het dus niet langer toegestaan dat zorgverzekeraars hun klanten een korting bieden op de basispremie. De korting kregen ze als ze een zorgverzekering aanschaften.

De bedoeling was te profiteren van de schaalvoordelen bij zorginkoop, serviceverlening en administratie

Bij de invoering van deze collectieve korting was het de bedoeling dat verzekerden voordeel zouden hebben. Dit vanwege de schaalvoordelen bij zorginkoop, serviceverlening en administratie. Het kon immers voor verzekeraars een stuk voordeliger zijn om zorg tegelijk voor een hele groep te regelen. Van die voordeligere inkoop zou de verzekeringsnemer vervolgens moeten profiteren.

Eerst verhogen, dan een korting aanbieden

In de praktijk ging het echter anders.  Vaak bleken de verzekeraars eerst de premie te verhogen voor de ene groep. Later werd die verhoging daarna aan de andere groep teruggegeven als ware het een korting.  Zo profiteerde het individu dus niet van de collectieve verzekering.  De maximale korting die nu nog geldt bij collectieve zorgverzekering is nog 5 procent. Een jaar eerder was dat nog 10 procent.

Groen Links wil einde aan budgetpolis

einde aan collectieve verzekering
Groen Links pleit voor ander zorgstelsel
Grien Links pleit voor ander zorgstelsel

Groen Links wil einde aan budgetpolis en wil een ander zorgstelsel. Groen Links is van mening dat een goede zorgverzekering nooit afhankelijk mag zijn van de omvang van de portemonnee. In hun ogen  moet een goed zorgstelsel vooral toegankelijk zijn. De politieke partij pleit bovendien voor het innen van de zorgpremie via de belasting en wil af van het eigen risico.  Ook is de partij van mening dat er meer focus moet komen op het voorkomen van  ziekten.

 

Groen Links wil einde aan budgetpolis, partij ziet niets in budget- en collectieve polissen

Groen Links liet een en ander weten in een ronkend persbericht. De politieke partij wil naar een situatie dat de polissen zich met name gaan onderscheiden op basis van  kwaliteit en niet vanwege de keuzevrijheid en de factor betaalbaarheid. Voorts wil de partij dat er een einde komt aan de budgetpolis en ziet het evenmin heil in collectieve polissen.

Geen betere kwaliteit van zorg

Deze budget- en collectieve verzekeringen, zo zegt de politieke partij,  zorgen net voor betere kwaliteit van zorg. Bovendien moet er individueel meet premie worden betaald en ook dat is voor het Groen Links van Jesse Klaver geen ideale situatie.

De zorgpremie vergelijken, hoe doe je dat?

Zo check jij je zorgpremie
Zo check jij je zorgpremie

Nadat de Miljoenennota half september is uitgesproken, weten we het zeker. Dan weten we met hoeveel geld de zorgpremie volgend jaar zal stijgen. Volgens uitgelekte informatie zal dit 60 euro per persoon zijn, per maand. Een gezin met twee minderjarige kinderen is dan tenminste drie mille kwijt aan zorgverzekering. En dus zal de jacht weer worden ingezet op een goedkopere verzekeraar. Om toch vooral op de kleintjes te letten is de verzekeraar me de Laagste Premie straks spekkoper. Hamvraag: waar let je op als jij je bezighoudt de zorgpremies  vergelijken?

Welke zorg is noodzakelijk?

Voor je nou online aan het vergelijken gaat, is de eerste vraag de je jezelf moet stellen welke zorg je nodig hebt. Of beter; denkt nodig te hebben. Noteer welke zorgt je zeker weten nodig hebt. Vergeet dan met te denken aan medicatie en zaken als bloedonderzoek, een bezoek aan de psycholoog of de fysiotherapeut en aan kraamzorg.

Kijk ook naar het eigen risico

Daarna ga je een schatting van de kosten maken en ga je bekijken wat de basisverzekering wel en niet dekt.  Het is goed te weten dat de meeste zaken standaard vergoed worden, zoals huisartsenzorg, spoedeisende hulp, planbare zorg in de ziekenhuizen, medicijnen  en deels fysiotherapie en het bezoek aan de psychloog. Dan ga je kijken naar het eigen risico. Die zal ook in 2021 385 euro zijn. Het eigen risico gaat niet op voor onder meer de huisarts,  verloskundig zorg en kraamzorg.

Vraag eventueel gegevens op bij de verzekeraar

Je kunt ervoor kiezen dit bedrag structureel te verjongen, naar bijvoorbeeld 885 er. Dan namelijk gaat de maandelijkse premie omlaag,  soms wel twintig euro per maand.  Of dat iets voor jou is, is afhankelijk van de zorg die je denkt nodig te hebben. Je kunt de eigen risico  van de afgelopen jaren wellicht als leidraad nemen en die situatie in kaart brengen.  Kijk hoeveel van het eigen risico je gebruikt hebt. Als je dat zelf niet weet vraag dat dan gewoon op bij de verzekeraar.

Zo zie je hoe hoog de premie wordt

De volgende stap is kijken of een aanvullende verzekering noodzakelijk is. Aanvullende verzekering geldt bijvoorbeeld voor de kosten van de tandarts, de fysiotherapeut, brillen en lenzen en orthodontie. De dekkingen die je geselecteerd hebt, kun je in de online zorgvergelijker invoeren en zo zie je hoe hoog de premie voor jou zal zijn.

Zelfs de afmelding  bij de huidige verzekeraar

Je ziet nu hoeveel je kwijt bent bij de zorgverzekeraars en kunt besluiten al dan net de overstap naar een voordeligere aanbieder gaat maken. Wie dat wel kan overigens ook nog betaalde favoriete ziekenhuizen toevoegen. Je hebt nu alle informatie binnen en besluit al dan niet over te stappen. Dit kan dus tot en met 31 december 00.00 uur. Wat betreft de overstap zelf  word je ontzorgd. Zelfs de afmelding bij je huidige verzekeraar werd geregeld.  Wel is het verstandig om je rijbewijs of identiteitsbewijs bij de hand te hebben net als je banrekeningnummer.

 

 

 

 

 

 

Zorgverzekering 2021 wordt 62 euro duurder

einde aan collectieve verzekering

zorgverzekering wordt 62 euro duurder

    zorgverzekering wordt 62 euro duurder

De zorgverzekering 2021 wordt 62 euro duurder. Dat wordt duidelijk nu de Miljoenennota weer eens vroegtijdig is uitgelekt. Normaliter zou deze informatie tijdens de Miljoenennota in de derde week van september pas openbaar worden gemaakt. Hoewel een forse verhoging, is de verhoging toch beduidend minder dan waar vanuit gegaan was.

Zorgverzekering wordt 62 euro duurder

Overigens gaat het in eerste instantie nog wel om een zogenaamde rekenpremie, een premie die bepaald wordt aan de hand van de verwachte zorguitgaven. De verzekeraars bepalen uiteindelijk zelf hoe zij de premie voor het haar 2021 in gaan vullen. En dus kan het zo zijn dat jouw huidige verzekeraar vanwege reserves de premie minder laat stijgen, anderen kunnen juist voor een nog meer verhoogde premie kiezen. Dat maakt dat de verschillen tussen de zorgverzekeraars straks weer groter gaan worden.

Plus het eigen risico en eventueel aanvullende verzekeringen

Als de verhoging doorgerekend wordt dan komt de gemiddelde prijs voor de basisverzekering in 2021 op 123 euro per persoon, per maand. Dit jaar is dat gemiddeld nog 118 euro.  Dat maakt op jaarbasis een bedrag van 1476 euro.  Heb je een gezin met twee opgroeiende en nog minderjarige kinderen dan betaal je in 2021 bijna drieduizend euro aan premie. En dan heb je dus alleen nog maar de basis. Daarnaast zit je nog met het eigen risico en kun je ervoor kiezen een aanvullende verzekering te nemen.  Het eigen risico zal op gelijk niveau blijven met 385 euro. Het ligt in de lijn der verwachting dat dat de zorgtoeslag mee zal stijgen met de premie.