Einde collectieve zorgverzekering in zicht

Einde collectieve zorgverzekering in zicht

Einde collectieve zorgverzekering in zicht

De collectieve zorgverzekering wordt binnenkort opnieuw onder de loep genomen door minister Bruno Bruins van Medische Zorg, en het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Er wordt vooral gekeken in hoeverre dit type zorgverzekering op zorginhoudelijk gebied bijdraagt. De overheid twijfeld namelijk sterk of dit het geval is op dit moment. Het is niet ondenkbaar dat de collectieve polis op termijn volledig zal verdwijnen.

‘Marketing zorgverzekering’

Een collectieve verzekering heeft als doel de zorg voor bepaalde doelgroepen goedkoper te maken. De zorgverzekeraars kopen doelgericht zorg in, en hier wordt dus op bespaard. Deze besparing zou dan teruggegeven worden aan de verzekerde doormiddel van een korting op de maandelijkse premie. In de praktijk komt dit trouwens zelden voor. De kortingen die op dit moment worden gegeven is een soort van reclame of marketinginstrument alsdus minister Bruins.

Einde zorgtoeslag in 2021?

einde-zorgtoeslag

Einde zorgtoeslag in 2021?

Er zijn plannen om de zorgtoeslag af te schaffen voor iedereen. Op dit moment ontvangen ongeveer 7 miljoen Nederlanders zorgtoeslag als compensatie voor de zorgpremie en het eigen risico. Het kabinet vindt dat de toeslag onwenselijk is, onder leiding van Mark Rutte. Als het aan het kabinet ligt moet we af van het hele toeslagenstelsel. Meneer Wynand van de Ven *Emeritus hoogleraar Sociale Ziektekostenverzekering) en Erik Schut (hoogleraar Economie van de Gezondheidszorg) komen met een voorstel om de zorgtoeslag volledig op te doeken in 2021. Hierbij zijn er geen inkomenseffecten.

Het voorstel

Het voorstel van de twee geleerden is om de zorgtoeslag per 2021 af te schaffen en in ruil de zorgpremie te verlagen met 85 euro per maand. De werkgeversbijdragen blijven verder ongewijzigd. Maar hoe werkt het voorstel eigenlijk in de praktijk?

  • Iedereen vanaf 18 jaar betaal voor de zorgverzekering gemiddeld 35 euro per maand
  • Iedere verzekerde betaald 85 euro aan de Belastingdienst
  • Van die 85 euro word teen deel afgetrokken, afhankelijk van het inkomen.

Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe het kabinet tegen dit voorstel aankijkt, en of het haalbaar is om het voorstel al in te voeren per 2021.

Wat zijn de voordelen?

Er zijn een aantal voordelen te noemen aan het plan van de twee (oud) hoogleraren:

  1. Toeslagenproblemtiek wordt een stuk verminderd
  2. Minder regelgeving en minder kans op fraude en terugvorderingen
  3. Minder administratieve lasten

Een ander voordel is dat het aantal wanbetalers in de zorg dan verder zal worden teruggedrongen. Dit komt omdat het zorgtoeslag dan niet gebruikt kan worden voor andere doeleinden. Een ander voordeel is natuurlijk dat de maandelijske zorgpremie 2021 een stuk lager zal zijn.

Meer concurrentie voor de zorgverzekeraars

Een ander belangrijk aspect van het voorstel is dat er een grotere concurrentie stijg zal gevoerd worden tussen de zorgverzekeaars. Dit is een positieve ontwikkeling, gezien de marktwerking positieve effecten heeft op de uiteindelijke zorgkosten. Mocht het voorstel om het zorgtoeslag af te schaffen daadwerkelijk in werking gaan, dan zullen de premie verschillen wel gewoon blijven. Waarom? Uit onderzoek blijkt dat consumenten zeer gevoelig zijn voor prijsverschillen. Tussen een premie van 115 euro en 120 euro per maand, is het verschil 4,3 procent. Stel dat je een premie gaat betalen in 2021 van 35 of 30 euro, dan is het verschil maar liefst 17 procent.