Einde vrije zorgkeuze in zicht?

einde-vrije-zorgkeuze

Einde vrije zorgkeuze in zicht?

Het kabinet heeft plannen volgens Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze (SHVA) om de vrije zorgkeuze in Nederland volledig af te schaffen in een brandbrief aan de Raad van State. Ruim 5.000 zorgaanbieders denken dat de overheid komt met een voorstel waarbij er een maximumtarief opgelegd gaat worden voor zorgverleners waarmee een zorgverzekeraar geen contract mee heeft.

Kabinet wilt verandering doorvoeren

Deze nieuwe zorgwet zou gelden voor deelsectoren zoals Geestelijke gezondheidszorg en Wijkverpleging. In deze sectoren worden er steeds vaker zorg verleend die niet gecontracteerd zijn. In de praktijk betekent dat de zorgverleners zelf mogen bepalen hoe de zorg verleend wordt en tegen welk tarief. Zorgverzekeraars in Nederland zijn wettelijk verplicht om een deel van dit tarief te vergoeden. Dit is ook het geval wanneer er dus geen afspraken zijn gemaakt met desbetreffende zorgaanbieder. Het kabinet is hier niet blij mee en will hier dus verandering in gaan brengen. De reden is dat de kosten bijna drie keer zo hoog liggen dan bij gecontracteerde zorg. Deze kosten worden dus doorverrekend en uiteindelijk zal de consument dit moeten betalen door een hogere zorgpremie.

Enorme winsten

Zorgverleners in de wijkverpleging die bijna altijd zonder contracten werken, maken door deze vrije zorgkeuze vaak enorme winsten. Dit kan oplopen tot wel 40 procent, waar voor gecontracteerde zorg gebruikelijk drie procent winst gemaakt wordt. Onderzoekinstituut Vektis conclufeert dan ook dat de winstpercentage enorm veel hoger ligt bij zorgverleners die in grote mate opereren op basis van niet-gecontracteerde zorg.

Vrije zorgkeuze; wat betekent dit?

In Nederland is het mogelijk om een volledige vrije artsenkeuze te hebben. Dat will zeggen dat je met een bepaalde zorgverzekering zelf mag bepalen waar je je laat behandelen. De zorgverzekeraar vergoed de volledige rekening ongeacht of de zorgverlener een contract heeft met de zorgmaatschappij. Met een restitutiepolis krijg je een volledige vergoeding (100%) voor de gemaakte zorgkosten. Wanneer je een natura verzekering hebt krijg je gemiddeld 75% vergoedt van de nota wanneer de zorgaanbieder niet is aangesloten bij je zorgverzekeraar.

Minder mensen met betalingsachterstand

zorgverzekering-betalingsachterstand

Minder Nederlanders met zorgverzekering betalingsachterstand

Het aantal Nederlanders met een betalingsachterstand bij een zorgverzekeraar is flink afgenomen. Een aantal jaren terug (2014) waren er nog 298.000 Nederlanders met een premieachterstand van zes maanden of langer. Aan het einde van 2018 waren dit 206.000 aldus de cijfers van het CBS. Uit de gegevens bleek afgelopen juli dat bijna de helft van de wanbetalers een migratieachtergrond heeft. De wanbetalers zijn opnieuw gedaald tot ruim 200.000. De laatste gegevens van CBS bevestigen dus dat het aantal wanbetalers met 30 procent is gedaald sinds 2014.

Betalingsregeling

De enorme daling van 30% is volgens het onderzoeksinstituut te danken aan de invoering van een betalingsregeling. Door deze regeling kan de wanbetaler de zorgverzekeraar sneller en gecontroleerd de openstaande bedragen aflossen. Slechts 1.5% van de Nederlanders staan nu vermeld als wanbetaler. Ook zijn er ongeveer 0.5% van de Nederlanders nog bezig met het aflossen van een achterstand voor de zorgverzekering.

Wat is eigenlijk een wanbetaler?

Iemand wordt aangemerkt als wanbetaler als de zorgpremie voor een periode van zes maanden niet betaald is aan de zorgmaatschappij. Wanneer dit gebeurd wordt je aangemeld bij het CAK. Maar wat zijn nou de gevolgens als wanbetaler?

  • Alleen vergoedingen vanuit het basispakket mogelijk
  • Aanvullende vergoedingen komen te vervallen
  • De premie wordt verhoogd
  • Er kan beslag gelegd worden op het inkomen of uitkering

Onbeperkt fysiotherapie 2020

onbeperkt-fysiotherapie

Onbeperkt fysiotherapie behandelingen in 2020

Onbeperkt fysiotherapie in 2020? Het is niet eenvoudig om een zorgverzekering te vinden in 2020 waarbij jij onbeperkt fysiotherapie behandelingen kunt krijgen. De meeste verzekeraars bieden namelijk een maximaal aantal behandelingen per kalenderjaar. Er zijn echter wel een aantal mogelijkheden om onbeperkt fysiotherapie 2020 te krijgen, maar het is niet goedkoop. De meeste zorgmaatschappijen hebben namelijk een aanvullende fysiotherapie vergoeding tot maximaal 36 behandelingen. Vergeet niet dat met de aanvullende modules er soms een wachttijd geld, en niet altijd een directe acceptatie.

Onbeperkt fysiotherapie per zorgverzekeraar

Zorgverzekeraar de Friesland

Bij de Friesland zorgverzekeraar is het mogelijk om onbeperkt fysiotherapie te hebben in 2020. Je zal kunnen kiezen voor de Alles Verzorgd Polis (natura verzekering) samen met de aanvullende zorgverzekering AV Optimaal – onbeperkte behandelingen. Klik hieronder op meer informatie om direct naar de zorgverzekeraar te gaan om je persoonlijke premie te berekenen. Het is altijd belangrijk om de polisvoorwaarden door te nemen. Hierin staat exact beschreven (de kleine lettertjes) wat de voorwaarden zijn voor bijvoorbeeld de onbeperkte fysiotherapie in 2020 behandelingen.

> Lees meer over de Friesland zorgverzekering

ONVZ zorgverzekeraar

Ook bij de ONVZ zorgmaatschappij is het mogelijk om onbeperkt fysiotherapie 2020 te krijgen. Met de Vrije Keuze Basisverzekering samen met de Vrije Keuze TopFit aanvullende zorgverzekering heb jij onbeperkte behandelingen in 2020. Voor meer informatie en uitleg over bijvoorbeeld deze vergoeding verwijzen wij je door naar de zorgverzekeraar. Hier kun jij alle details teruglezen over de fysiotherapie behandelingen voor 2020.

> Lees meer over de ONVZ zorgverzekering

Aanvullende verzekeringen met behandelingen voor fysiotherapie

Heb je voor 2020 fyio behandelingen nodig, maar is onbeperkt te veel van het goede? Dan kun jij op onze site verschillende verzekeringen vinden die komen met een ruime fysiotherapie vergoeding voor het aankomende jaar. Als jij een minder uitgebreide aanvullende verzekering voor fysiotherapie wilt hebben bekijk dan het complete overzicht op onze website.

Wat dekt de basisverzekering in 2020?

dekking-basisverzekering-2020

Wat dekt de basisverzekering in 2020?

Ieder jaar maakt de overheid bekend (tijdens Prinsjesdag) wat de inhoud van de basisverzekering zal zijn. Iedereen vanaf 18 jaar is verplicht om een basis zorgverzekering te hebben, deze verzekering dekt namelijk de belangrijkste zorg. Denk aan een verblijf in het ziekenhuis, huisarts en spoedeisende hulp. Ieder jaar verandert er wel iets aan de inhoud van de basisverzekering. Vaak worden er nieuwe geneesmiddelen toegevoegd en verdwijnen er een aantal. Hieronder kun je in het kort lezen wat de wijzigingen zijn voor 2020.

Logeervergoeding (€ 75 per nacht)

Voor mensen die ver van een ziekenhuis wonen, en die voor een behandeling naar het ziekenhuis moeten kunnen een logeervergoeding krijgen. Dit geldt alleen als je niet word opgenomen in het ziekenhuis, maar alleen als je heen moet voor een behandeling. In 2020 krijg je hier een vergoeding van maximaal 75 euro per nacht als je drie aaneengesloten dagen in het ziekenhuis moet zijn voor de behandeling.

Dure medicijn vergoeding

Als een geneesmiddel niet in de basisverzekering is opgenomen (door te hoge kosten) dan is er ook geen vergoeding mogelijk voor de apotheekbereiding. Vanaf 2020 is het mogelijk om voor de apotheekbereiding een vergoeding te krijgen vanuit de basis zorgverzekering. De einige voorwaarden is wel dat de prijs niet extreem hoog mag zijn.

Ouderengeneeskunde en verstandelijk gehandicapten

De zorg van een speciliast ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten vallen vanaf 2020 onder het basispakket. De reden hiervan is om de druk op de huisarts en wijkverpleegkundige verminderen. In 2020 zullen er nog andere vergoedingen vallen onder de basisverzekering voor specifieke patiëntgroepen. De huidige subsidieregeling wordt hiermee vervangen.

De regelning NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) verlengd

Een verlening van de subsidieregeling voor de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT). De komende jaren kunnen zwangere vrouwen dus blijven kiezen voor de NIPT. Belangrijk om te weten is dat hier wel een eigen bijdrage van 175 euro voor geldt.

Stoppen met roken

Wil jij in 2020 stoppen met roken? Vanaf 2020 (1 januari) betaal je geen eigen risico meer voor het stoppen met roken begeleidingstraject. De kosten vallen al onder de basisverzekering, maar er moest nog een eigen risico zorgverzekering betaald worden hiervoor. Het aankomende jaar is dat dus niet meer van toepassing.

Vergoeding voor Fampyra

Vanaf 1 september 2019 wordt het geneesmiddel Fampyra vergoed. Dit middel verbetert het loopvermogen van mensen met MS (Multiple Sclerose).